Deze bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor ondernemers die willen verkennen of het opzetten van een pgb gefinancierd wooninitiatief voor hen een haalbare optie is.  In vogelvlucht komen alle zaken aan de orde waarmee u te maken krijgt in het proces van idee naar de werkelijke start van deze woonvorm.

We besteden aandacht aan wet- en regelgeving op het gebied van wonen en zorg, aan kwaliteitseisen, rechtsvormen, en samenwerking met partijen zoals de gemeente. Tevens is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers.

Doel

Op basis van de verstrekte informatie kunt u tot een besluit komen of uw ideeën voldoende realistisch zijn om hier een vervolg aan te geven.

Kosten

€ 87,75 ondernemers met abonnement wooninitiatieven
€ 97,50 ondernemers zonder abonnement wooninitiatieven

Let op: Voor elke cursus geldt: vol is vol. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. U staat pas ingeschreven als u een definitieve bevestiging per mail heeft gehad.

Datum

vrijdag 1 februari 2019, van 12:30 tot 15:30 uur in Utrecht

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met dit formulier.

Abonnement wooninitiatieven

Ga naar informatie en aanmelding wooninitiatieven.

Contact

Wilt u een cursus volgen die al vol is of heeft u behoefte aan een cursus die Per Saldo nog niet geeft? Vul dan het contactformulier in.