Doorberekening van alle kosten waarmee het initiatief in de exploitatie te maken gaat krijgen.
Informatie over te nemen beleidskeuzes en de financiële effecten van deze keuzes.

Doelgroep

De initiatiefnemers die de oriëntatiefase achter de rug hebben en doorgaan naar de ontwikkelfase, waarbij er al een duidelijk beeld is hoe (de organisatie van) het wooninitiatief er uit komt te zien. Zowel voor initiatieven die zelf de zorg willen gaan organiseren als voor initiatieven die dit uit willen besteden aan een zorgorganisatie.

Doel

Deelnemers krijgen op basis van de informatie en een rekenmodel een gedetailleerd inzicht in de financiële haalbaarheid en (onderhandelings)mogelijkheden. Het rekenmodel is goed toepasbaar in hun eigen situatie.

Kosten

€ 35 bij een abonnement wooninitiatieven
€ 55 zonder abonnement wooninitiatieven

Data: in de loop van 2018

Let op: Voor elke cursus geldt: vol is vol. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. U staat pas ingeschreven als u een definitieve bevestiging per mail hebt gehad.

Abonnement wooninitiatieven

Ga naar de pagina informatie en aanmelding.

Contact

Wilt u een cursus volgen die al vol is of heeft u behoefte aan een cursus die Per Saldo nog niet geeft? Vul dan het contactformulier in.