Voor wie?

Zowel startende als bestaande wooninitiatieven die de workshop ‘Toekomstbestendig wooninitiatief’ hebben gevolgd, kunnen inschrijven op een adviestraject. Voorwaarde is, dat het gaat om een initiatief dat door ouders of naasten is opgericht (ouderinitiatief), en dat er sprake is van een scheiding tussen wonen en zorg.

Wat gaat u doen?

In de workshop vormt u zich een beeld op welk(e) domein(en), bijvoorbeeld wonen, zorg of dagbesteding, u mogelijk veranderingen wil doorvoeren. Basis hiervoor zijn de tips en ervaringen uit de Inspiratiewijzer Toekomstbestendig wooninitiatief, een publicatie met praktijkervaringen van wooninitiatieven op het gebied van toekomstbestendigheid.

Advies

In het adviestraject maakt u samen met een adviseur een stappenplan. De adviseur begeleidt u bij de uitvoering van het plan. Ook kan er daarnaast nog heel specifieke expertise worden ingehuurd. Uitgangspunt is de huidige situatie en de aanpassingen die u wil doorvoeren. Hoe pakt u dat aan en wie en wat hebt u daarbij nodig?

df16aa99-10f1-439d-9df2-b8ce600af78f

Fonds NSGK

Voor de bekostiging van het adviestraject kunnen ouderinitiatieven financiering aanvragen bij het fonds NSGK tot een bedrag van € 10.000,00. Het ouderinitiatief dient hiervoor een projectplan in te dienen bij het fonds NSGK.

Meer informatie over advies op maat

Stuur een e-mail naar Per Saldo, gericht aan de projectleider toekomstbestendig wooninitiatief. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK.