We komen in het hele land bij:

  • wmo /adviesraden sociaal domein
  • lokale afdelingen van patiëntenorganisaties
  • ouderenverenigingen
  • gemeenten / wijkteams
  • gehandicaptenplatforms
  • mantelzorgorganisaties
  • zorgkantoren
  • welzijnsorganisaties
  • zorgverzekeraars
  • ouderraden speciaal onderwijs

Daarnaast vindt u ons op informatieve bijeenkomsten, tijdens congressen en symposia, als gastspreker, panellid of workshopleider.

De expertise van Per Saldo ligt zowel bij de regelingen van het pgb in verschillende wetten, als bij de uitvoering hiervan. We laten ook altijd praktijkverhalen van budgethouders aan bod komen.

Meer informatie

Voor meer informatie, ook over de kosten, stuurt u een e-mail naar voorlichting@pgb.nl.