Inhoud

Allereerst komt aan bod met welke regels (aanstaande) budgethouders in de Zorgverzekeringswet te maken krijgen. Daarbij komt uw rol als professional aan bod. Bijvoorbeeld bij het maken van een persoonlijk plan, het voorbereiden op een indicatiegesprek of bij het invullen van de aanvraagformulieren. Hoe helpt u (familie of mantelzorgers van) de budgethouder om eigen regie te voeren? Tot slot past u het geleerde toe op een aantal cases uit de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod.

  • Voor wie is een pgb-Zvw (inclusief Kinderen met intensieve zorgvraag, MSVT en Palliatieve zorg thuis (PZT)
  • Waar mag een pgb-Zvw aan worden besteed?
  • Voorbereiden op de indicatie/ zorgvraag in kaart brengen
  • Wat is het effect van mantelzorg op de indicatie?
  • Toegangscriteria
  • Pgb aanvragen (inzoomen op de formulieren)
  • Bewuste-Keuzegesprek
  • Tarieven (formeel/informeel)
  • Uitbetalen/SVB

 

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, zorgaanbieders, zorgverleners, bewindvoerders, verpleegkundigen en verzorgenden die werken met/voor budgethouders die een pgb verpleging en verzorging (gaan) krijgen via de zorgverzekeraar.

Data en locatie

Dinsdag 15 januari 2019, van 12.00 uur tot 16.00 uur, in Utrecht
Cursus is zonder lunch!

Kosten

Niet-abonnees: € 180,- per persoon inclusief cursusmap (prijs per 1-1-2019).
Abonnees: €  162,- per persoon inclusief cursusmap (prijs per 1-1-2019).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met het formulier op deze pagina