Inhoud

Deze cursus gaat in op twee onderwerpen die van belang zijn voor de pgb-regelingen in alle wetten.

Deel 1: Allereerst komt het invullen van de zorgovereenkomsten van de SVB aan bod. Hierbij komen onder andere de pgb-tarieven in de verschillende wetten aan de orde en de arbeidsrechtelijke taken waar budgethouders mee te maken kunnen krijgen.

Deel 2: In het tweede deel van de middag bespreken we wat budgethouders kunnen doen als zij het niet eens zijn met een beslissing of afwijzing van het pgb door zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar. We nemen de routes door die gevolgd kunnen worden voor het indienen van een klacht of bezwaarschrift en om in beroep te gaan. Hoe werkt een ‘in gebreke stelling’? Wat kan uw rol als professional hierbij zijn?

Ten slotte bekijken we aan de hand van ervaringen hoe de theorie kan worden toegepast in de alledaagse praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, zorgaanbieders en bewindvoerders die werken met budgethouders die een pgb krijgen in de Wlz, de Wmo, Jeugdwet of de Zvw.

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus wordt kennis over het aanvragen en beheren van het pgb in de verschillende wetten bekend verondersteld. Heeft u deze kennis nog niet, dan raden wij u aan eerst een van de andere cursussen voor professionals te volgen.

Data en locatie

DagDatumTijdstipLocatieNog plek?
Nieuwe data binnenkort beschikbaar

Deze cursus is zonder lunch.

Kosten

Niet-abonnees: € 180,00 per persoon inclusief cursusmap (prijs per 1-1-2019).
Abonnees: € 162,- per persoon inclusief cursusmap (prijs per 1-1-2019).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met het formulier op deze pagina.