Inhoud

In deze verdiepingscursus gaat u verder, waar de onlinecursus ‘Pgb in de Wlz voor professionals’ ophoudt. U gaat meer in detail in op een aantal onderwerpen in de Wlz. Heeft u deze onlinecursus niet gevolgd, dan wordt de kennis die u daarin opdoet als bekend verondersteld.

Vragen waar u een antwoord op krijgt:

  • Welk effect heeft mantelzorg op de indicatie ? En wat is gebruikelijke zorg (bij kinderen)?
  • Hoe zit het met de groep ‘Wlz-indiceerbaren’: hoe herken je budgethouders die hiermee te maken hebben en welke regels gelden er anno 2018?
  • Extra aandacht voor de zorgbeschrijvingen: hoe verwoord je welke zorg nodig is, en hoe ondersteun je de (aanstaande) budgethouder hierbij?
  • Inzoomen op de mogelijkheden voor aanvullende zorg: meerzorg-regeling, regeling Extra Kosten Thuis, Persoonlijk Assistentiebudget. Voor wie geldt welke regeling en waar moet het worden aangevraagd?
  • Overbruggingszorg: wat is het en hoe werkt het in het geval van een pgb? Welke eisen worden er aan de budgethouder gesteld bij een overgang van Wmo/Zvw naar de Wlz?

Tot slot past u het geleerde toe op een aantal cases uit de (eigen) praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor cliëntondersteuners, zorgaanbieders, zorgverleners, mantelzorgmakelaars, bewindvoerders, begeleiders, verpleegkundigen, verzorgenden die werken met/voor budgethouders die een pgb krijgen In de Wlz.

Voorkennis vereist

We gaan ervan uit dat u beschikt over basiskennis over het pgb in de Wlz. Heeft u deze kennis niet of nog onvoldoende dan kunt u zich hier aanmelden voor de onlinecursus ‘Pgb  in de Wlz voor professionals’.

Data en locatie

DagDatumTijdstipLocatieNog plek?
donderdag20-02-202010.00-16.00UtrechtJa

Kosten

Niet-abonnees: € 275,00 per persoon inclusief een lunch.
Abonnees: € 247,50 per persoon inclusief een lunch.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.