In deze voorlichtingsbijeenkomst laten we u zien hoe budgethouders zich goed kunnen voorbereiden op een aanstaand keukentafelgesprek en hoe u daarbij kunt ondersteunen. We laten een aantal hulpmiddelen zien waarmee de zorgvraag goed in kaart gebracht kan worden. Sommige gemeenten verlangen dat budgethouders ‘SMART doelen’ formuleren bij de zorgaanvraag. We leggen uit wat dat betekent aan de hand van praktische voorbeelden. En u krijgt tips voor tijdens het keukentafelgesprek. Zo zitten u en uw cliënt steviger aan de keukentafel en bent u een meer gelijkwaardige gesprekspartner voor de gemeente. Na de pauze zetten we voor u op een rij wat er mogelijk is wanneer iemand het niet eens is met een beslissing van de gemeente. Of wat er mogelijk is wanneer er helemaal geen beslissing komt! Wanneer is het zinvol om in bezwaar te gaan? En wat kan Per Saldo hierin betekenen. Natuurlijk is er zoals gebruikelijk ook ruimte om uw eigen vragen voor te leggen aan onze voorlichter.

Onderwerpen

Onder andere:

  • Persoonlijk Plan / familiegroepsplan: wat is het en hoe kunt u budgethouders ondersteunen die hiermee aan de slag willen?
  • Hulpmiddelen om de zorgvraag duidelijker te maken
  • SMART doelen stellen: wat is dat en hoe doe je dat (als de gemeente er om vraagt)
  • Tijdens het keukentafelgesprek: hoe wil uw cliënt dat het gesprek verloopt? Hoe heeft u daar meer invloed op?
  • Wie zijn er aanwezig bij het keukentafelgesprek? Wat is een logische taakverdeling? Mag de gemeente de zorgverlener weigeren?
  • Klacht, bezwaar en beroep: hoe verlopen deze routes?
  • Ingebrekestelling en voorlopige voorziening aanvragen: hoe werkt dat?
  • Wat kan Per Saldo betekenen als de budgethouder het niet eens is met een beslissing van de gemeente?

Voor wie

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, begeleiders en overige professionals die werken met/voor budgethouders met een pgb via de gemeente (Wmo of Jeugdwet).

Heeft u alleen te maken met een pgb via het zorgkantoor (Wlz) of via de zorgverzekeraar (Zvw)? Dan is deze voorlichtingsbijeenkomst niet geschikt voor u.

Kosten

  • Niet-abonnees: € 97,50 per persoon.
  • Abonnees: € 87,75 per persoon.

Als u per automatische incasso betaalt ontvang u €2,50 korting.

Data en plaatsen

DagDatumPlaatsTijdNog plek?
dinsdag14-05-2019Heerlen13.30-16.00Geannuleerd
woensdag22-05-2019Utrecht13.30u-16.00uVOL
woensdag 12-06-2019Utrecht13.30u-16.00uJa

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het formulier op deze pagina in te vullen en te versturen.