Natuurlijk is er zoals gebruikelijk ruimte om uw eigen vragen voor te leggen aan onze voorlichter.

Onderwerpen

Onder andere:

  • Opfrissen van de pgb spelregels in de Wlz: weet u nog hoe het zit?
  • Wlz-indiceerbaar: budgethouders met een “oude indicatie in functies en klassen” die gebruik maken van een vangnetregeling. Wat gebeurt er na het aflopen van deze regeling eind 2019?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor aanvullende zorg als een budgethouder met de huidige indicatie niet uitkomt?
  • Zorg in natura en pgb combineren: wat heeft dat voor gevolgen voor het budget? Wij laten u zien hoe dit anno 2019 werkt.
  • Welke eisen kan het zorgkantoor stellen aan de besteding van het pgb? Mag het jaarbudget ‘gedeeld worden door 12’ en dan maandelijks worden gedeclareerd? We lichten toe wat de landelijke afspraken hierover zijn en horen graag uw ervaringen.
  • Vertegenwoordiging/gewaarborgde hulp en tegelijkertijd ook zorgverlener: hoe is het nu?
  • Sinds 2015 krijgen alle budgethouders in de Wlz 1x per 3 jaar een huisbezoek van het zorgkantoor. Per Saldo hoort graag wat uw ervaringen zijn met het huisbezoek.
  • Wat kan Per Saldo voor budgethouders betekenen als iemand het niet eens is met een beslissing van het zorgkantoor?

Voor wie

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor professionals die werken met budgethouders die een pgb hebben via het zorgkantoor in de Wlz. Heeft u alleen te maken met budgethouders met een pgb via de gemeente (Wmo/Jeugdwet) of de zorgverzekeraar (Zvw)? Dan is deze voorlichtingsbijeenkomst niet geschikt voor u.

Kosten

  • Niet-abonnees: € 97,50 per persoon.
  • Abonnees: € 87,75 per persoon.

Als u per automatische incasso betaalt ontvang u €2,50 korting.

Data en plaatsen

DagDatumPlaatsTijdNog plek?
maandag16-09-2019Eindhoven13.30-16.00Ja
maandag23-09-2019Utrecht13.30-16.00Vol
woensdag02-10-2019Utrecht13.30-16.00Ja
donderdag10-10-2019Zwolle13.30-16.00Ja

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het formulier op deze pagina in te vullen en te versturen.