Inhoud

Deze cursus gaat in op een onderwerp dat van belang is voor de pgb-regelingen in alle wetten.

Aan bod komt wat budgethouders kunnen doen als zij het niet eens zijn met een beslissing of afwijzing van het pgb door zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar. We nemen de routes door die gevolgd kunnen worden voor het indienen van een klacht of bezwaarschrift en om in beroep te gaan. Wanneer is het in het algemeen wel/niet zinvol om in bezwaar te gaan? Hoe werkt een ‘in gebreke stelling’? Wat kan uw rol als professional hierbij zijn?

Ten slotte past u het geleerde toe op een aantal cases uit de alledaagse praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, en bewindvoerders die werken met budgethouders die een pgb krijgen in de Wlz, de Wmo, Jeugdwet of de Zvw.

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus wordt kennis over het aanvragen en beheren van het pgb in de verschillende wetten bekend verondersteld. Heeft u deze kennis nog niet, dan raden wij u aan eerst een van de andere cursussen voor professionals te volgen.

Data en locatie

DagDatumTijdstipLocatieNog plek?
dinsdag10-03-202013.00 - 16.00UtrechtJa

Deze cursus is zonder lunch.

Kosten

Niet-abonnees: € 135,00 per persoon inclusief cursusmap
Abonnees: € 121,50 per persoon inclusief cursusmap

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met het formulier op deze pagina.