Inhoud

Een pgb in de Zorgververzekeringswet (Zvw) wordt verstrekt door uw eigen zorgverzekeraar. U kunt kiezen voor een pgb-Zvw wanneer u langdurig (langer dan een jaar) verpleging en/of persoonlijke verzorging nodig heeft. In deze online cursus leert u – in uw eigen tempo, waar en wanneer u maar wilt- alles wat u moet weten als u een pgb-Zvw heeft of wilt aanvragen.

Een pgb in de Zorgververzekeringswet (Zvw) wordt verstrekt door uw eigen zorgverzekeraar. U kunt kiezen voor een pgb-Zvw wanneer u langdurig (langer dan een jaar) verpleging en/of persoonlijke verzorging nodig heeft. In deze online cursus leert u – in uw eigen tempo, waar en wanneer u maar wilt- alles wat u moet weten als u een pgb-Zvw heeft of wilt aanvragen.

 1. Voor welke zorg is een pgb in de Zvw mogelijk?
 2. Wie mag u inhuren voor welke zorg?
 3. Wie mag de indicatie stellen en waar vindt u een indicatiesteller?
 4. Hoe kunt u (en een eventuele mantelzorger) zich voorbereiden op de indicatie? Wat is het effect van mantelzorg op de indicatie?
 5. Hoe vult u de pgb-aanvraagformulieren in?
 6. Het pgb wordt verstrekt door uw zorgverzekeraar. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een afwijzing van uw zorgverzekeraar?
 7. Zorgovereenkomsten: welke gebruikt u? Die van uw eigen zorgverzekeraar of die van de SVB (sociale verzekeringsbank)?
 8. Hoe verloopt het uitbetalen van het pgb? Wanneer kunt u met de SVB te maken krijgen?
 9. Hoe combineert u pgb-zorg vanuit de Zvw met zorg via de gemeente? Wanneer kunt u met de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen?
 10. Waar vindt u zorgverleners?

Module 11 is een zelftoets waarmee u uw kennis kunt toetsen

Duur

Het volledig doorlopen van deze cursus kost gemiddeld 2 uur. U heeft hiervoor 2 maanden de tijd. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en de resultaten op te slaan. Kijk ook bij ‘wat u moet weten over online cursussen’.

Doelgroep

Zowel startende als meer ervaren budgethouders of hun vertegenwoordigers.

 • Deze cursus is niet geschikt als u uw pgb krijgt van uw gemeente (Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) of via het zorgkantoor (Wet Langdurige zorg, Wlz).
 • Deze cursus is niet beschikbaar voor zorgverleners en andere professionals. Voor hen is deze cursus beschikbaar

Kosten

De online cursus Pgb in de Zvw voor budgethouders kost:
€ 20,– voor leden
€ 35,– voor niet-leden.

Na ontvangst van uw betaling via iDEAL of automatische incasso ontvangt u na 2 werkdagen een e-mail met inloggegevens. Let op: betaalt u per machtiging (automatische incasso) dan duurt het enkele werkdagen (tot maximaal 10 werkdagen) langer voordat u de inloggegevens ontvangt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier.