In deze ledenbijeenkomst laten we u zien hoe u zich goed kunt voorbereiden op een aanstaand keukentafelgesprek. We laten u een aantal hulpmiddelen zien waarmee u uw zorgvraag goed in kaart kunt brengen. Sommige gemeenten verlangen dat budgethouders ‘SMART doelen’ formuleren bij de zorgaanvraag. We leggen uit wat dat betekent aan de hand van praktische voorbeelden. En u krijgt tips voor tijdens het keukentafelgesprek. Zo zit u steviger aan de keukentafel en bent u een meer gelijkwaardige gesprekspartner voor de gemeente.

Na de pauze zetten we voor u op een rij wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de beslissing van uw gemeente. Of wat u kunt doen wanneer u helemaal geen beslissing krijgt! Wanneer is het zinvol om in bezwaar te gaan? En wat kan Per Saldo hierin betekenen. Natuurlijk is er zoals gebruikelijk ook ruimte om uw eigen vragen voor te leggen aan onze voorlichter.

Onderwerpen

  • Persoonlijk Plan / familiegroepsplan: wat is het en hoe kunt u hier zelf mee aan de slag?
  • Hulpmiddelen om uw zorgvraag duidelijker te maken
  • SMART doelen stellen: wat is dat en hoe doe je dat (als de gemeente er om vraagt)?
  • Tijdens het keukentafelgesprek: hoe wilt u dat het gesprek verloopt? Hoe heeft u daar meer invloed op?
  • Wie zijn er aanwezig bij het keukentafelgesprek? Mag de gemeente uw zorgverlener weigeren?
  • Klacht, bezwaar en beroep: hoe verlopen deze routes?
  • Wat kan Per Saldo voor u betekenen als u het niet eens bent met een beslissing van uw gemeente?

En verder...

Deze ledenbijeenkomst is bedoeld voor budgethouders met een pgb via de gemeente (Wmo of Jeugdwet). Heeft u een pgb via het zorgkantoor (Wlz) of via uw zorgverzekeraar (Zvw)? Dan is deze ledenbijeenkomst niet geschikt voor u.

Data en plaatsen

DagDatumPlaatsTijdNog plek?
donderdag16-05-2019Apeldoorn19.30-22.00Ja
donderdag16-05-2019Alkmaar19.30-22.00Ja
dinsdag21-05-2019Enschede19.30-22.00Geannuleerd
donderdag23-05-2019Amsterdam19.30-22.00Ja

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 15,00 per persoon.
Als u voor een automatische incasso kiest ontvangt u € 2,50 korting.

Aanmelden

Alleen leden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst

Aanmelden

Wilt u een bijeenkomst volgen die al vol is of heeft u behoefte aan een cursus die Per Saldo nog niet geeft? Vul dan het contactformulier in.