Natuurlijk is er zoals gebruikelijk ruimte om uw eigen vragen voor te leggen aan onze voorlichter.

Onderwerpen

Onder andere:

  • Opfrissen van de pgb spelregels in de Wlz: weet u nog hoe het zit?
  • Wlz-indiceerbaar: budgethouders met een “oude indicatie in functies en klassen” die gebruik maken van een vangnetregeling. Wat gebeurt er na het aflopen van deze regeling eind 2019?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor aanvullende zorg als u met uw huidige indicatie niet uitkomt?
  • Zorg in natura en pgb combineren: wat heeft dat voor gevolgen voor uw budget? Wij laten u zien hoe dit anno 2019 werkt.
  • Welke eisen kan het zorgkantoor stellen aan de besteding van het pgb? Mag u bijvoorbeeld een jaarbudget ‘delen door 12’ en dan maandelijks declareren? We lichten toe wat de landelijke afspraken hierover zijn en horen graag uw ervaringen.
  • Vertegenwoordiging/gewaarborgde hulp en tegelijkertijd ook zorgverlener: hoe is het nu?
  • Sinds 2015 krijgen alle budgethouders in de Wlz 1x per 3 jaar een huisbezoek van het zorgkantoor. Per Saldo hoort graag wat uw ervaringen zijn met het huisbezoek.
  • Wat kan Per Saldo voor u betekenen als u het niet eens bent met een beslissing van uw zorgkantoor?

Voor wie

Deze ledenbijeenkomst is bedoeld voor budgethouders en hun vertegenwoordigers met een pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz) via het zorgkantoor. Heeft u alleen een pgb via de gemeente (Wmo/Jeugdwet) of uw zorgverzekeraar (Zvw)? Dan is deze ledenbijeenkomst niet geschikt voor u.

Voor professionals hebben we speciale voorlichtingsbijeenkomsten over het onderwerp.

Data en plaatsen

DagDatumPlaatsTijdNog plek?
donderdag12-09-2019Heinkeszand19.30-22.00Ja
zaterdag14-09-2019Marum09.30-12.00Ja
zaterdag14-09-2019Leeuwarden14.00-16.30Ja
maandag16-09-2019Eindhoven19.30-22.00VOL
maandag23-09-2019Rotterdam19.30-22.00VOL
dinsdag24-09-2019Utrecht19.30-22.00Ja
maandag30-09-2019Arnhem19.30-22.00Vol
donderdag10-10-2019Zwolle19.30-22.00Ja

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 15,00 per persoon.
Als u voor een automatische incasso kiest ontvangt u € 2,50 korting.

Aanmelden

Alleen leden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst

Aanmelden