Een pgb in de Zorgververzekeringswet (Zvw) wordt verstrekt door uw eigen zorgverzekeraar. U kunt kiezen voor een Zvw-pgb wanneer u langdurig (langer dan een jaar) verpleging en/of persoonlijke verzorging nodig heeft. In deze cursus leert u in uw eigen tempo en op de door u gewenste tijd en plaats alles over wat daarbij komt kijken.

Inhoud

De cursus is opgezet in delen, in 10 modules, waardoor u gemakkelijk de informatie die voor u wel/niet van belang is kunt selecteren of overslaan. Met behulp van tekst, filmpjes en oefenvragen krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 1. Voor welke zorg is een pgb in de Zvw mogelijk?
 2. Wie mag u inhuren voor welke zorg?
 3. Wie mag de indicatie stellen en waar vindt u een indicatiesteller?
 4. Hoe kunt u (en een eventuele mantelzorger) zich voorbereiden op de indicatie? Wat is het effect van mantelzorg op de indicatie?
 5. Hoe vult u de pgb-aanvraagformulieren in?
 6. Het pgb wordt verstrekt door uw zorgverzekeraar. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een afwijzing van uw zorgverzekeraar?
 7. Zorgovereenkomsten: welke gebruikt u? Die van uw eigen zorgverzekeraar of die van de SVB (sociale verzekeringsbank)?
 8. Hoe verloopt het uitbetalen van het pgb? Wanneer kunt u met de SVB te maken krijgen?
 9. Hoe combineert u pgb-zorg vanuit de Zvw met zorg via de gemeente? Wanneer kunt u met de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen?
 10. Waar vindt u zorgverleners?

Module 11 is een zelftoets waaruit blijkt wat u ervan hebt opgestoken.

Duur

Het volledig doorlopen van deze cursus kost gemiddeld 2 tot 4 uur, afhankelijk van uw voorkennis. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en de resultaten op te slaan.

Doelgroep

Zowel startende budgethouders en/of hun vertegenwoordigers als budgethouders en/of hun vertegenwoordigers met meer pgb-ervaring in de Zvw.

 • Deze cursus is niet geschikt als u uw pgb krijgt van uw gemeente (Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) of via het zorgkantoor (Wet Langdurige zorg, Wlz).
 • Deze cursus is niet beschikbaar voor zorgverleners en andere professionals. Voor hen komt in de loop van 2018 een aangepaste versie beschikbaar.

Kosten

De online cursus Pgb in de Zvw voor budgethouders kost:
• € 20,– voor leden
• € 35,– voor niet-leden.
Na ontvangst van uw betaling via Ideal of automatische incasso ontvangt u na twee werkdagen een e-mail met inloggegevens. Let op: betaalt u per machtiging (automatische incasso) dan duurt het enkele werkdagen (tot maximaal 10 werkdagen) langer voordat u de inloggegevens ontvangt.