Inhoud

De cursus is opgezet in delen, in 10 modules, waardoor u gemakkelijk de informatie die voor u wel/niet van belang is kunt selecteren of overslaan. Met behulp van tekst, filmpjes en oefenvragen krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 1. Voor welke zorg is een pgb in de Zvw mogelijk?
 2. Wie mag u inhuren voor welke zorg?
 3. Wie mag de indicatie stellen en waar vindt u een indicatiesteller?
 4. Hoe kunt u (en een eventuele mantelzorger) zich voorbereiden op de indicatie? Wat is het effect van mantelzorg op de indicatie?
 5. Hoe vult u de pgb-aanvraagformulieren in?
 6. Het pgb wordt verstrekt door uw zorgverzekeraar. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een afwijzing van uw zorgverzekeraar?
 7. Zorgovereenkomsten: welke gebruikt u? Die van uw eigen zorgverzekeraar of die van de SVB (sociale verzekeringsbank)?
 8. Hoe verloopt het uitbetalen van het pgb? Wanneer kunt u met de SVB te maken krijgen?
 9. Hoe combineert u pgb-zorg vanuit de Zvw met zorg via de gemeente? Wanneer kunt u met de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen?
 10. Waar vindt u zorgverleners?

Module 11 is een zelftoets waaruit blijkt wat u ervan hebt opgestoken.

Duur

Het volledig doorlopen van deze cursus kost gemiddeld 2 tot 4 uur, afhankelijk van uw voorkennis. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en de resultaten op te slaan.

Doelgroep

Zowel startende budgethouders en/of hun vertegenwoordigers als budgethouders en/of hun vertegenwoordigers met meer pgb-ervaring in de Zvw.

 • Deze cursus is niet geschikt als u uw pgb krijgt van uw gemeente (Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) of via het zorgkantoor (Wet Langdurige zorg, Wlz).
 • Deze cursus is niet beschikbaar voor zorgverleners en professionals. Voor hen is een aangepaste versie verkrijgbaar.

Kosten

De online cursus Pgb in de Zvw voor budgethouders kost:
€ 20,– voor leden
€ 35,– voor niet-leden.

Na ontvangst van uw betaling via iDEAL of automatische incasso ontvangt u na 2 werkdagen een e-mail met inloggegevens. De toegang  tot de cursus is 2 maanden geldig.

Let op: betaalt u per machtiging (automatische incasso) dan duurt het enkele werkdagen (tot maximaal 10 werkdagen) langer voordat u de inloggegevens ontvangt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier.