Op deze pagina lees je alles over de speciale activiteiten rondom ons jubileum.

Door het coronavirus zullen we onze plannen deels moeten aanpassen. Daarover houden we je hier op de hoogte.

In EigenWijs doen we ons jubileum eer aan met een speciaal katern. Daarin lees je korte verhalen. Van deze interviews zijn ook lange verhalen gemaakt. Die lees je hier.

 

Lange verhalen vervolg op EigenWijs 2

13 Eva Eikhout, fotograaf Joelle Kraaijenvanger klein formaat

Daarom voor mij eigen regie

Column van Eva Eikhout.

Lees verder

14 Patty van Belle, fotograaf Charlène van Belle, groter

'Het pgb is de belangrijkste erkenning van eigen regie

Ínterview met Peggy van Belle.

Lees verder

15, 16 Roelofje Mussche, klein formaat

'Je krijgt niet zomaar een zak geld ter beschikking'

Interview met Roelofje Mussche.

Lees verder

Luka en Nelleke

Eigen regie voeren als je het zelf niet kunt

Interview met Nelleke Cools.

Lees verder

15, 16 Sylvia klein formaat

Hoe beter geïnformeerd, hoe bewuster de keuze

Interview met Sylvia Kippersluis, coördinator team Advies Per Saldo.

Lees verder 

Lange verhalen vervolg op EigenWijs 1

Dit is een speciaal katern dat in ons jubileumjaar in elke EigenWijs zal terugkomen. Je leest in dit eerste nummer het bezielende verhaal van voorlopers van het pgb. Ze komen van ver, uit een wereld die we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen. Vaak letterlijk vanachter de geraniums. Ze hebben nog altijd de passie en overtuiging dat dit het beste instrument is om als mens met beperking je eigen leven te kunnen leiden. Ook anderen vertellen wat voor hen de essentie van het pgb is. Een budgethouder van het eerste uur, een ex-staatssecretaris, een zorginnovator en een vertegenwoordiger van de kleinschalige zorgaanbieders. Laat je inspireren en lees de uitgebreide verhalen op de jubileumpagina op onze website.

Aline Saers en Lies van der Loo

Pioniers in de strijd voor een onafhankelijk leven

Lees verder

Jet Bussemaker

Pgb als richtingaanwijzer voor nieuwe ontwikkelingen

Lees verder

Mark van Barschot

Branchevereniging ziet kansen en bedreigingen

Lees verder

Willem Spijker

Willem Spijker, een tevreden mens, mede dankzij het pgb

Lees verder

Guus Schrijvers

Pgb als voorbeeld voor zorginnovatie

Lees verder

Speciale activiteiten in jubileumjaar 2020

Het coronavirus heeft ons leven op zijn kop gezet. We kunnen op dit moment niet zeggen of onze activiteiten door kunnen gaan. We laten je het in elk geval weten. En houd onze nieuwsbrieven en website in de gaten.

Regionale ledenbijeenkomsten

Voor leden en abonnees komen er speciale bijeenkomsten met een feestelijk tintje. In alle regio’s, zodat je nooit erg ver hoeft te reizen.

Zaterdag 3 oktober

Op deze dag is de alv met aansluitend de ledenochtend gepland. We waren van plan dan ook het 25-jarig bestaan van onze vereniging te vieren. We beraden ons momenteel over hoe we daar gezien de omstandigheden verder vorm aan zullen geven.

Pgb-congres voor professionals

Voor degenen die beroepsmatig met het pgb te maken hebben, zou er op 1 juli 2020 een congres worden georganiseerd door het ministerie van VWS.  Dit is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Per Saldo denkt en doet mee. Het wordt een ‘Tour de pgb’ over het verleden, maar vooral het heden en de toekomst. We gaan onder andere laten zien wat het betekent om een pgb te hebben. Onze actieve leden, zoals ambassadeurs, bestuursleden en leden van de klankbordgroep krijgen hier in een rol. Deelname is uitsluitend op uitnodiging.