Met onder andere verhalen:

  • Van budgethouders en vertegenwoordigers over 25 jaar pgb, 25 jaar Per Saldo.
  • Uit het jubileumkatern in 4 nummers van EigenWijs 2020, vaak de langere verhalen.

Verhalen budgethouders

Lees alle verhalen die budgethouders of vertegenwoordigers aan ons hebben opgestuurd.

Verhalen en artikelen uit EigenWijs 4

Met dit keer de vaak langere verhalen van (vertegenwoordigers van) budgethouders, de artikelen in het jubileumkatern met de centrale vraag ‘waar staat het pgb over 5 jaar bij ons volgende jubileum?’ en het volledige artikel over het Zvw-pgb, dat slechts in verkorte versie in EigenWijs kon worden geplaatst. Je leest nu een deel van deze artikelen. De rest volgt snel.

Saskia Fun

Begonnen als ambassadeur van Per Saldo in Den Haag

Saskia’s jarenlange pgb-ervaring is van onschatbare waarde. Ze heeft drie kinderen (25, 22, 15), waarvan nu nog twee met een pgb.

Lees verder

Foppe en Marlou

Informele zorg voor Foppe werkt, alleen denkt de zorgverzekeraar er anders over

Dit jaar besloten de ouders de verzorging en verpleging voor Foppe helemaal zelf te gaan doen. Dat doet hem merkbaar goed. Iedereen tevreden, ook het medisch behandelteam.

Lees verder

Jolanda Rodenburg

Het Zvw-pgb verdient beter

‘Het lelijke eendje in de pgb-vijver.’ Zo noemt Aline Molenaar het Zvw-pgb in een artikel op Sociaal Web. Ze vindt het maar de vraag of deze regeling de titel van ‘pgb’ mag dragen. Het ministerie van VWS, de NZa, SoloPartners en ZN beantwoorden onze kritische vragen.

Lees verder

Bijschrift foto: lees het verhaal van Jolanda Rodenburg

Marja Morskieft

Jubileumkatern: column Marja Morskieft

Zij wenst dat over 5 jaar het pgb zo vanzelfsprekend is als de managementassistent voor de bedrijfsleider, de dossiertassendrager voor de topambtenaar, de chauffeur voor de minister.

Lees verder

Hinne Klein

Jubileumkatern: wens van Hinne Klein

‘Een indicatie door een onafhankelijke instantie en een indicatie voor de rest van mijn leven, dat zou het beste zijn. Niet elke twee jaar kijken of ik het met tien minuten minder kan doen.’

Lees verder

Lian en Nick

Jubileumkatern: wens van Lian, moeder van Nick

Lian zou heel blij zijn als ze over vijf jaar de zorg voor haar kinderen nog precies zo zou kunnen doen als nu. ‘Met meer zekerheden dat deze langdurige en intensieve zorg niet meer wordt afgepakt.’

Lees verder

Finn en Steffanie

Jubileumkatern: wens van Steffanie, moeder van Finn

‘Wat we willen is dat hij zich kan ontwikkelen, de wereld kan ontdekken. Hij moet zelf kunnen kiezen wie hem helpt. We hopen dat dit over 5 jaar geen probleem meer is, maar een vanzelfsprekendheid.’

Lees verder

Ipgb

Jubileumkatern: wens van onszelf

Budgethouders met een levenslange en levensbrede hulpvraag moeten de mogelijkheid hebben om met zo min mogelijk regeldruk hun leven te leiden. Met alles wat ze nodig hebben in 1 budget. Liefst zo snel mogelijk.

Lees verder

Verhalen uit EigenWijs 3

5 Otwin van Dijk

Otwin van Dijk over zijn drijfveer van binnenuit

Werkt vaak samen met Per Saldo. Doet dit met enorme inzet en overtuiging, vanuit de gedachte dat mensen met een beperking hun eigen leven moeten kunnen leiden.

Lees verder

Portret Hugo de Jonge voor Rijksoverheid.nl

Meedoen

Column van de minister van VWS, Hugo de Jonge.

Lees verder

Zoom

Pgb toen, nu en straks, online bijeenkomst op 4 november 2020

Georganiseerd door het ministerie van VWS in samenwerking met Per Saldo. Terugblik op 25 jaar pgb. De ontmoeting is afgestemd op professionals en vrijwilligers die werken met het pgb, maar iedereen is welkom en iedereen kan zich aanmelden. Daar hoor je meer over. Let op het nieuws op onze website en onze nieuwsbrief.

14 – 16 Erica Terpstra

1994-1998 Erica Terpstra

Omdat zij doorzette, kwam het pgb er.

Lees verder

14- 16 Margo Vliegenthart

1998-2002 Margo Vliegenthart

Over pgb geen discussie, wel veel uitvoeringsperikelen.

Lees verder

14, 15, 16 Clemence Ross van Dorp

2002-2007 Clémence Ross-van Dorp

Pgb dé weg voor samenhangende zorg en ondersteuning.

Lees verder

14-16 Jet Bussemaker klein

2007-2010 Jet Bussemaker

Een tijd waarin de vraag centraal stond: ‘Komt het pgb bij de juiste mensen terecht?’

Lees verder

14- 16 Marlies VvZ bijeenkomst 9-9-2011

2010-2012 Marlies Veldhuijzen van Zanten

De emoties laaiden hoog op. Veel onrust, actie op het Plein, met positief resultaat.

Lees verder

14-16 Martin van Rijn klein

2012-2017 Martin van Rijn

Ingrijpende hervormingen in de zorg, het pgb wettelijk verankerd, grote problemen bij trekkingsrecht pgb.

Lees verder

Lange verhalen vervolg op EigenWijs 2

13 Eva Eikhout, fotograaf Joelle Kraaijenvanger klein formaat

Daarom voor mij eigen regie

Column van Eva Eikhout.

Lees verder

14 Patty van Belle, fotograaf Charlène van Belle, groter

'Het pgb is de belangrijkste erkenning van eigen regie

Ínterview met Patty van Belle.

Lees verder

15, 16 Roelofje Mussche, klein formaat

'Je krijgt niet zomaar een zak geld ter beschikking'

Interview met Roelofje Mussche.

Lees verder

Luka en Nelleke

Eigen regie voeren als je het zelf niet kunt

Interview met Nelleke Cools.

Lees verder

15, 16 Sylvia klein formaat

Hoe beter geïnformeerd, hoe bewuster de keuze

Interview met Sylvia Kippersluis, coördinator team Advies Per Saldo.

Lees verder 

Lange verhalen vervolg op EigenWijs 1

Dit is een speciaal katern dat in ons jubileumjaar in elke EigenWijs zal terugkomen. Je leest in dit eerste nummer het bezielende verhaal van voorlopers van het pgb. Ze komen van ver, uit een wereld die we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen. Vaak letterlijk vanachter de geraniums. Ze hebben nog altijd de passie en overtuiging dat dit het beste instrument is om als mens met beperking je eigen leven te kunnen leiden. Ook anderen vertellen wat voor hen de essentie van het pgb is. Een budgethouder van het eerste uur, een ex-staatssecretaris, een zorginnovator en een vertegenwoordiger van de kleinschalige zorgaanbieders. Laat je inspireren en lees de uitgebreide verhalen op de jubileumpagina op onze website.

Aline Saers en Lies van der Loo

Pioniers in de strijd voor een onafhankelijk leven

Lees verder

Jet Bussemaker

Pgb als richtingaanwijzer voor nieuwe ontwikkelingen

Lees verder

Mark van Barschot

Branchevereniging ziet kansen en bedreigingen

Lees verder

Willem Spijker

Willem Spijker, een tevreden mens, mede dankzij het pgb

Lees verder

Guus Schrijvers

Pgb als voorbeeld voor zorginnovatie

Lees verder

Speciale activiteiten in jubileumjaar 2020

Vanwege het coronavirus hebben we besloten onze festiviteiten naar 2021 te verplaatsen.

Regionale ledenbijeenkomsten

Voor leden en abonnees houden we dit jaar meer online bijeenkomsten. Over gevolgen coronavirus (voorjaar 2020), 25 jaar pgb (september 2020) en de APK over wijzigingen in 2021 (november 2020).

Donderdag 8 oktober

Op deze dag is de alv met aansluitend de ledenavond. Kijk voor het programma en aanmelden in onze agenda.

Online meet up ‘Pgb: toen, nu en straks’

Op woensdag 4 november 2020 organiseert het ministerie van
VWS in samenwerking met Per Saldo een online bijeenkomst
‘Pgb: toen, nu en straks’.
We blikken terug op 25 jaar pgb. In een mini-documentaire
zien we in grote en kleine verhalen hoe in de loop der jaren
het pgb steeds meer aan terrein wint binnen de politiek en
de maatschappij. In een prikkelende talkshow praten minister
Hugo de Jonge en directeur van Per Saldo Aline Molenaar over
de huidige stand van het pgb. In een speciaal mini-college
stellen we ons vragen als ‘Wat als iemand wel pgb-waardig,
maar niet pgb-vaardig is?’ En ‘Hoe maken we onderscheid tussen
fraude en fouten?’ Verder zijn er twee sessierondes over diverse
onderwerpen. De ontmoeting is afgestemd op professionals en
vrijwilligers die werken met het pgb, maar iedereen is welkom
en iedereen kan zich aanmelden.