Voor iedereen met een pgb

We hebben meer dan 20.000 leden en abonnees. Onze leden hebben allerlei extra voordelen, maar we komen op voor alle budgethouders. Dat zijn mensen van alle leeftijden met een chronische ziekte of beperking:

  • die zelf hun zorg willen regelen
  • die met het budget hun eigen zorgverleners inhuren
  • die hen zorg geven op hun tijd, plaats en manier
  • die kiezen voor eigen regie

zodat ze ondanks de beperkingen die zij ondervinden hun eigen leven kunnen leiden. Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt die mogelijkheid.

25 jaar pgb en Per Saldo

2020 is voor ons een speciaal jaar geweest. We hebben stilgestaan bij wat het pgb voor ons betekent.