Ouders gezocht die mee willen doen aan onderzoek over zelfbepaling

Het zelfbepalingsteam van de Vrije Universiteit Amsterdam is op zoek naar ouders van kinderen vanaf 3 jaar oud met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen die hun ervaringen willen delen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Op welke manier kunnen kinderen, jongeren of volwassenen met (Z)EVMB worden betrokken bij belangrijke keuzemomenten in hun leven, zogenaamde transities? Hoe kunnen betrokkenen hierbij ondersteund worden?

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de betekenis van zelfbepaling voor mensen met (Z)EVMB en de ondersteuningsbehoeften, zodat professionals en ouders hier nog beter in kunnen samenwerken.

Hoe werkt het onderzoek?

Het zelfbepalingsteam zoekt ouder(s) van mensen met (Z)EVMB die een vragenlijst willen invullen en willen meewerken aan een interview. Het interview is telefonisch en kan plaats vinden op een tijdstip naar keuze. Het onderzoek wordt gesteund door Per Saldo, de BOSK, ’s Heeren Loo, en de Vrije Universiteit.

Het is het vervolg op eerdere interviews die gehouden zijn met ouders. Daarin werd gekeken naar de betekenis van zelfbepaling en naar welke transities belangrijk zijn. Op basis hiervan start nu het vervolg. Hierbij ligt de nadruk op verandering in zelfbepaling tijdens de transities en op de uitkomsten van zelfbepaling, waaronder de ontwikkeling en het welbevinden.

Heb je interesse in deelname of heb je vragen over het onderzoek? Ga voor meer uitleg en contactgegevens naar www.tinyurl.com/zelfbepaling.