Eerder hebben we budgethouders gevraagd hoe het nu met ze gaat. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn in de Tweede Kamer al gebruikt tijdens het gesprek met de minister. We krijgen ook veel goede reacties van ambtenaren van het ministerie van VWS, Inspectie Gezondheid en Jeugd en gemeenten. Het loont dus om mee te doen!

Doe mee

Het is voor ons belangrijk te weten hoe het met de ouder- en wooninitiatieven gaat. Met deze informatie kunnen we goed voor je opkomen bij de minister en bij de gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Het is noodzakelijk om knelpunten te blijven benoemen en bespreken om zo tot oplossingen te komen.

Samen met jou krijgen we die oplossingen voor elkaar. Daarom vragen we 15 minuten van je tijd om onze vragenlijst volledig anoniem in te vullen.

Twee soorten vragenlijsten

Je kunt de vragenlijst tot en met 12 augustus 2020 anoniem invullen. We hebben een lijst voor ouderinitiatieven en een lijst voor wooninitiatieven.

Ben je als ouder, familielid en/of bestuurslid betrokken bij een ouderinitiatief? Vul dan de vragenlijst hieronder in.

Vragenlijst Ouderinitiatief in de coronacrisis

Heb je als ondernemer een kleinschalig wooninitiatief of ben je hieraan verbonden? Vul dan de vragenlijst hieronder in.

Vragenlijst Wooninitiatief in de coronacrisis

Onze steun

Heb je vragen over jouw situatie of ondervind je problemen? Neem dan contact op met onze adviesmedewerkers via info@pgb.nl of spreek het antwoordapparaat in. We nemen dan contact met je op en kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing.