Oproep voor Praktijktoets kwaliteit wooninitiatieven verpleeghuiszorg

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) wordt sinds eind 2018 een nieuwe systematiek ontwikkeld voor het vastleggen en delen van kwaliteitsgegevens van de verpleeghuiszorg. Hiervoor zijn kleinschalige wooninitaitieven in de verpleeghuiszorg nodig die mee willen doen aan Praktijktoetsen.

Kwaliteitsgegevens uitwisselen en administratieve lasten verminderen

Dit programma, ook wel KIK-V genoemd (keteninformatie kwaliteit verpleeghuiszorg), heeft als doel kwaliteitsgegevens efficiƫnter uit te kunnen wisselen en hiermee de administratieve lasten van met name zorgaanbieders te beperken. KIK-V is op zoek naar kleinschalige wooninitiatieven in de verpleeghuiszorg die mee willen doen aan een nulmeting, de zogenaamde Praktijktoetsen.

De Praktijktoetsen starten met een nulmeting bij zorgaanbieders. Daarin wordt gevraagd naar de huidige activiteiten voor het aanleveren van informatie over kwaliteitsgegevens. Ook wordt gevraagd naar het eigen kwaliteitssysteem. In volgende stappen van de Praktijktoets wordt bekeken of de nieuw te ontwikkelen systematiek voor gegevens uitwisselen in de praktijk werkt en ook daadwerkelijk leidt tot lastenvermindering.

Wil je meedoen?

Heb jij een kleinschalig wooninitiatief in de verpleeghuiszorg en wil je meedoen? Het programma wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met programmateam KIK-V via Christina Ellis: [email protected] of 062- 12 56 06 39.