Het College voor de Rechten van de Mens heeft alle voorzitters van Nederlandse politieke partijen een brief gestuurd met het verzoek om hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 15 maart 2017 op te stellen in begrijpelijke taal en beeld. Dan kunnen ruim 2,5 miljoen laaggeletterden, mensen met leerproblemen en mensen met een verstandelijke beperking begrijpen wat er in de verkiezingsprogramma’s staat.

VN-verdrag

Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in werking getreden. Doel van het verdrag is mensen met een beperking zelfstandig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Het College voor de Rechten van de Mens is een van de instanties die het VN-verdrag monitort en vanuit die positie een project uitvoert over de toegankelijkheid van verkiezingen. Het VN-verdrag veriest van Nederland dat zij onder andere waarborgt dat stemprocedures, stemfaciliteiten en stemvoorzieningen toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn (artikel 29).

Meer informatie

Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), LFB, MEE NL, Per Saldo en Pro Demos hebben de oproep van het College mee ondertekend en ondersteunen deze actie.

Lees de brief Oproep aan politieke partijen voor toegankelijkheid verkiezingsprogramma