In opdracht van het ministerie van VWS voert onderzoeksbureau Significant een evaluatie onderzoek uit naar het Zvw-pgb. Zij willen graag van u te weten komen welke knelpunten en problemen zich voordoen in de praktijk, maar natuurlijk ook welke zaken door u als positief worden ervaren. Het kan dan gaan om de indicatiestelling, de kwaliteit van zorg, de aanvraag en het administratief proces enzovoort.

Aanleiding

Voor 2017 en 2018 zijn tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo bestuurlijke afspraken gemaakt over de toepassing van het pgb. Zowel in deze bestuurlijke afspraken, als in de Zorgverzekeringswet is bepaald dat het Zvw-pgb geëvalueerd dient te worden. In deze evaluatie staat centraal hoe het Zvw-pgb in de praktijk werkt en daarom gaat Significant in gesprek met onder andere wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars en budgethouders.

Wat houdt uw deelname in?

Significant zoekt een aantal budgethouders met een Zvw-pgb met wie zij een diepte-interview kunnen houden van ongeveer 1,5 uur. De tijd en locatie wordt in overleg met u bepaald. Eventuele reiskosten worden vergoed. Na het interview ontvangt u een verslag van het interview en na afronding van de evaluatie kunt u het rapport raadplegen.

Procedure

Nadat u heeft aangegeven dat u graag mee wilt werken neemt Significant contact met u op om nog een aantal ‘selectie-vragen’ te stellen. Zij willen een zo representatief mogelijke groep interviewen en zullen daarom op een aantal punten een selectie maken tussen de budgethouders die zich aanmelden. Een aantal punten waar Significant bijvoorbeeld op gaat selecteren zijn: vertegenwoordiging of niet, herindicatie of nieuwe indicatie, verschillende verzekeraars enzovoort.

Aanmelden

Als u wilt meewerken aan een interview, kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar: jaap.meijer@significant.nl