Oproep: deel je ervaringen met overgang Wmo naar Wlz

Onderzoekers zijn op zoek naar 4 budgethouders met ggz-problematiek en/of hun naasten. Mensen die willen vertellen over hun ervaringen met de overgang van Wmo naar Wlz. Als je je aanmeldt en wordt uitgekozen, ga je hierover met één van de onderzoekers in gesprek. Dit gesprek is telefonisch of digitaal (via Teams) en duurt een half uur. Door mee te doen draag je bij aan verbeteringen in de zorg.

Onderzoeksbureau Significant Public doet in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar de overgang van mensen met een ggz-achtergrond naar de Wlz. Zij vragen verschillende betrokkenen naar hun ervaringen met deze overgang. Hoe verliep de overgang naar de Wlz voor jou? Wat vond je van de informatie die je kreeg? Wat kan er beter? Met de lessen uit dit onderzoek wil het ministerie van VWS volgende vergelijkbare trajecten verbeteren.

Opgeven

Inmiddels hebben zich al genoeg belangstellenden gemeld (21 juni 2021) en kun je je niet meer aanmelden.