De gemeente Olst-Wijhe had het persoonsgebonden budget (pgb) van deze man ingetrokken. Zijn moeder zou gratis mantelzorg kunnen verlenen aan haar inwonende zoon, die alleen bij professionele hulp gebruik zou mogen maken van een pgb. De bestuursrechter steekt daar nu een stokje voor, zoals dat in januari ook al gebeurde met een uitspraak bij een zaak die speelde in de gemeente Etten-Leur.

Wat vindt Per Saldo?

Wij zijn erg tevreden met de uitspraken van de rechters. Gemeenten kunnen bij hun onderzoek inventariseren of er mantelzorg – per definitie vrijwilligerswerk – beschikbaar is. Maar een gemeente mag er niet vanuit gaan dat er standaard en daarmee verplicht mantelzorg geleverd wordt.

Wat kunt je doen?

De moeder in de zaak ‘Olst-Wijhe’ werd bijgestaan door Van der Woude De Graaf Advocaten, het kantoor dat samenwerkt met Per Saldo. Renske Imkamp, één van de advocaten van dit kantoor: “Als mensen van hun gemeente te horen krijgen dat voor ondersteuning aan huisgenoten geen pgb kan worden verstrekt, dan raad ik hen aan over hun situatie juridisch advies in te winnen. Gemeenten hebben het namelijk lang niet altijd bij het rechte eind.”

Wat doet Per Saldo?

Naast de collectieve belangenbehartiging ondersteunt Per Saldo haar leden met informatie en advies. Plusleden kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op juridische ondersteuning. Voor meer informatie kijk op Pluslidmaatschap.