Oplossingen problemen hulpmiddelen

Met een actieplan en landelijke afspraken is vastgelegd hoe de grote problemen met hulpmiddelen moeten worden opgelost. Tv-programma Kassa heeft daar op 8 februari 2020 weer volop aandacht aan besteed.

De minister van VWS, de hulpmiddelenleveranciers (Firevanet), de gemeenten (VNG), ergotherapeuten (Ergotherapie Nederland en Revalidatie Nederland) en de vertegenwoordigers van de gebruikers van hulpmiddelen, waaronder Per Saldo, hebben concrete afspraken gemaakt. Die afspraken hebben ze vastgelegd in een actieplan en een ‘normenkader’. Dat is een lijst met eisen waaraan hulpmiddelenbeleid moet voldoen.De maatregelen moeten ertoe leiden dat:

  • mensen die een hulpmiddel nodig hebben, ervaren dat zij centraal staan;
  • er geen onnodige gegevens worden uitgevraagd;
  • zorgvuldige communicatie plaatsvindt, zodat je als cliënt altijd weet waar je aan toe bent wanneer het gaat om leveringstijden;
  • een adequaat hulpmiddel wordt geleverd;
  • hulpmiddelen binnen 24 uur worden gerepareerd, en als dat niet mogelijk is een vervangend hulpmiddel wordt aangeboden;
  • het hulpmiddel bij verhuizing naar een andere gemeente kan worden behouden;
  • je kunt kiezen voor aanschaf via zorg in natura of met een pgb;
  • er wordt gecontroleerd of je als gebruiker tevreden bent.

Bovendien hebben we ervoor geknokt dat er reële pgb-tarieven komen en goede oplossingen voor

Betere samenwerking

De 50 partijen die het actieplan hebben ondertekend, waaronder de gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen, beloven beterschap en veel betere samenwerking. Er moet met dit actieplan een einde komen aan zaken als moeizame aanvragen en toekenning, het veel te lang wachten op levering en onderhoud van hulpmiddelen, of het niet leveren van de juiste hulpmiddelen, zoals rolstoelen, trap- en tilliften.

Wat nodig is, moet centraal staan

De gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor moet zorgen voor het op tijd leveren van een passend hulpmiddel. Het gaat alleen goed werken als met mensen wordt bepaald wat voor hun passend en adequaat is. Er moet daarbij iedere keer worden gekeken worden naar wat iemand nodig heeft en gebruikt. Het gesprek met betrokken revalidatieteam, arts of de ergotherapeut is daarbij leidend.

We kijken kritisch mee

We hebben hard geknokt voor reële tarieven en goede oplossingen voor service, onderhoud en reparatie, ook voor aanschaf met een pgb. Het is opgenomen in het normenkader en wordt verder uitgewerkt.

Per Saldo, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie zijn samen met Spierziekten Nederland, EMB , Dwarslaesie Organisatie Nederland en ervaringsdeskundigen betrokken geweest bij het maken van de afspraken. We blijven in de gaten houden of afspraken voor de mensen om wie het gaat daadwerkelijk gaan werken. Het doel is dat mensen met een beperking meer regie krijgen en er maatwerk wordt geleverd om mee te kunnen doen.

Waar kun je terecht als het misloopt?

Met het maken van de afspraken zijn niet meteen alle problemen opgelost. Heb je problemen met je hulpmiddel en kom je er niet uit met bijvoorbeeld de gemeente, de leverancier of het zorgkantoor? Dan kun je contact opnemen met het Juiste Loket. Dat kan per mail [email protected] en telefonisch via 030 – 789 78 78.