Wij zijn voor ouder- en wooninitiatieven onder meer actief op het gebied van passende tarieven, verminderen van de regeldruk en kwaliteitsregels die beter passen bij een ouderinitiatief.

Naast belangenbehartiging ondersteunen we ouder- en wooninitiatieven bij eigen regie en wonen.

Corona en ouder- en wooninitiatieven

De coronamaatregelen hakken erin, ook voor ouder- en wooninitiatieven. Dat beseffen wij maar al te goed. We zijn daarom vanaf dag 1 bezig om ‘Den Haag’ pgb-bewust te maken. Zodat ze ook budgethouders meenemen in alle maatregelen die worden getroffen. De problemen van ouder- en wooninitiatieven melden we in onze overleggen met het ministerie steeds expliciet.

Dagelijkse updates

In onze berichtgeving lees je wat we willen afdwingen, zodat de zorg voor budgethouders, ook in ouder- en wooninitiatieven doorgaat. Zodat jullie de eigen regie kunnen blijven voeren, zoals je dat gewend bent.

Nu gelden de maatregelen in de meeste gevallen voor zowel de individueel thuiswonende budgethouders als voor de bewoners van ouder- en wooninitiatieven. Lees daarom onze dagelijkse updates over de gevolgen van het coronavirus onder nieuws. In het slimme lijstje Pgb en corona vind je antwoord op je vragen en tips. Onze betrokkenheid bij jullie doelgroep is groot. Wees er daarom van overtuigd dat jouw belang in onze belangenbehartiging gegarandeerd wordt meegenomen.

Vragen

Voor jouw vragen, tips of opmerkingen kun je ons op dit moment mailen of het antwoordapparaat inspreken. We nemen dan vaak dezelfde dag of de volgende dag contact met je op.

Onze acties

29 januari 2020: Debat Tweede Kamer Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De motie om voor ouderinitiatieven een passende oplossing te vinden omdat de Wtza niet passend is, is dinsdag 11 februari 2020 met algemene stemmen aangenomen. Dit gaat samen met ons en de ouderinitiatieven gebeuren.

Woensdag 29 januari 2020 vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders.
We hebben samen met andere organisaties in een brief aan de Kamerleden gevraagd voorstellen te doen over aanpassingen voor  ouderinitiatieven. Het gaat om uitzonderen van de vergunningplicht en uitgaan van 10 fte zorg in plaats van 10 zorgverleners.

Brief plenair debat Wet toetreding zorgaanbieders (pdf, 228 kB)

Wooninitiatievendag

Om het jaar organiseren we een landelijke wooninitiatievendag met interessante thema’s en de mogelijkheid ervaringen met betrokkenen bij andere ouder- en wooninitiatieven te delen.

Nieuwsbrief Wonen

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over ouder- en wooninitiatieven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Eerder verschenen nieuwsbrieven