Wij zijn voor ouder- en wooninitiatieven onder meer actief op het gebied van passende tarieven, verminderen van de regeldruk en kwaliteitsregels die beter passen bij een ouderinitiatief.

Naast belangenbehartiging ondersteunen we ouder- en wooninitiatieven bij eigen regie en wonen.

header-wonen

Onze acties

De motie om voor ouderinitiatieven een passende oplossing te vinden omdat de Wtza niet passend is, is dinsdag 11 februari 2020 met algemene stemmen aangenomen. Dit gaat samen met ons en de ouderinitiatieven gebeuren.

Woensdag 29 januari 2020 vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders.
We hebben samen met andere organisaties in een brief aan de Kamerleden gevraagd voorstellen te doen over aanpassingen voor  ouderinitiatieven. Het gaat om uitzonderen van de vergunningplicht en uitgaan van 10 fte zorg in plaats van 10 zorgverleners.

Brief plenair debat Wet toetreding zorgaanbieders

Publicaties

Wegwijzer financiering van de woning

Deze wegwijzer biedt ondersteuning aan wooninitiatieven inzake financiering van de woning.

Inspiratiewijzer Toekomstbestendig Wooninitiatief

Met deze Inspiratiewijzer wil Per Saldo bewoners en naasten van bestaande en startende wooninitiatieven aanmoedigen en ondersteunen om hun…

Brochure Wooninitiatief met een pgb-Wmo van de gemeente

In 2015 zijn de wettelijke regelingen rondom de zorg ingrijpend veranderd. Hadden mensen met een beperking voorheen vooral te maken met de Awbz,…

Cursussen en voorlichting

Het proces van idee naar de start en beheer van een ouder- of wooninitiatief levert specifieke vragen op. Daarom bieden wij cursussen en voorlichting op maat. Om het jaar organiseren we een landelijke wooninitiatievendag met interessante thema’s en de mogelijkheid ervaringen met betrokkenen bij andere ouder- en wooninitiatieven te delen.