Wij zijn voor ouder- en wooninitiatieven onder meer actief op het gebied van passende tarieven, verminderen van de regeldruk en kwaliteitsregels die beter passen bij een ouderinitiatief.

Naast belangenbehartiging ondersteunen we ouder- en wooninitiatieven bij eigen regie en wonen.

Corona en ouder- en wooninitiatieven

De coronamaatregelen hakken erin, ook voor ouder- en wooninitiatieven. Dat beseffen wij maar al te goed. We zijn daarom vanaf dag 1 bezig om ‘Den Haag’ pgb-bewust te maken. Zodat ze ook budgethouders meenemen in alle maatregelen die worden getroffen. De problemen van ouder- en wooninitiatieven melden we in onze overleggen met het ministerie steeds expliciet.

Dagelijkse updates

In onze berichtgeving lees je wat we willen afdwingen, zodat de zorg voor budgethouders, ook in ouder- en wooninitiatieven doorgaat. Zodat jullie de eigen regie kunnen blijven voeren, zoals je dat gewend bent.
Nu gelden de maatregelen in de meeste gevallen voor zowel de individueel thuiswonende budgethouders als voor de bewoners van ouder- en wooninitiatieven. Lees daarom onze dagelijkse updates over de gevolgen van het coronavirus onder nieuws en adviezen en tips. Onze betrokkenheid bij jullie doelgroep is groot. Wees er daarom van overtuigd dat jouw belang in onze belangenbehartiging gegarandeerd wordt meegenomen.

Vragen
Voor jouw vragen, tips of opmerkingen kun je ons op de gebruikelijke manier bellen of mailen, al hebben we op dit moment een aangepaste bereikbaarheid. Kijk daarvoor bij contact

header-wonen

Onze acties

De motie om voor ouderinitiatieven een passende oplossing te vinden omdat de Wtza niet passend is, is dinsdag 11 februari 2020 met algemene stemmen aangenomen. Dit gaat samen met ons en de ouderinitiatieven gebeuren.

Woensdag 29 januari 2020 vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders.
We hebben samen met andere organisaties in een brief aan de Kamerleden gevraagd voorstellen te doen over aanpassingen voor  ouderinitiatieven. Het gaat om uitzonderen van de vergunningplicht en uitgaan van 10 fte zorg in plaats van 10 zorgverleners.

Brief plenair debat Wet toetreding zorgaanbieders

Publicaties

cover-wegwijzer

Financiering van de woning

Voor wooninitiatieven is het de laatste jaren lastiger geworden om de bouw van de woning gefinancierd te krijgen. Doel is startende wooninitiatieven…

cover-inspiratiewijzer

Toekomstbestendig wooninitiatief

Wooninitiatieven hebben steeds meer moeite om hun hoofd financieel boven water te houden. Dit project ondersteunt ouders door goede voorbeelden aan…

cover-brochure-wooninitiatieven

Wooninitiatief pgb-Wmo

In 2015 zijn de wettelijke regelingen rondom de zorg ingrijpend veranderd. Hadden mensen met een beperking voorheen vooral te maken met de Awbz,…

Cursussen en voorlichting

Het proces van idee naar de start en beheer van een ouder- of wooninitiatief levert specifieke vragen op. Daarom bieden wij cursussen en voorlichting op maat. Om het jaar organiseren we een landelijke wooninitiatievendag met interessante thema’s en de mogelijkheid ervaringen met betrokkenen bij andere ouder- en wooninitiatieven te delen.