Wat vinden wij?

Iedereen moet zijn leven kunnen leiden, zoals hij of zij dat wil. Ook als je een beperking of aandoening hebt. Heb je daar ondersteuning bij nodig, dan kan dat. Het is onze plicht mensen met een beperking mogelijkheden te bieden. Dit is vastgelegd in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. We vinden dat bij de uitvoering van dit verdrag eigen regie over de zorg, keuzevrijheid, autonomie en vooral ook uitgaan van vertrouwen centraal moeten staan.

Je wilt zelf kiezen hoe je je leven leidt binnen de mogelijkheden die je hebt. Het persoonsgebonden budget (pgb) maakt dat mogelijk. Je hebt bewust gekozen voor het zelf organiseren van je zorg en zet er je leven mee op de rit. Je volgt onderwijs, hebt passende dagbesteding, studeert. Je woont waar je wilt, werkt waar je wilt, gaat en staat waar je wilt.

Maar het pgb staat onder druk, ondanks de wettelijke verankering in alle zorgwetten. Dit komt door:

 • Steeds strengere regels.
 • Gebrek aan vertrouwen.
 • Negatieve berichtgeving in de media.

Overheid, verstrekkers en andere betrokken organisaties moeten uitgaan van vertrouwen en hiernaar handelen. We willen dat de menselijke maat bij het indiceren, toekennen en onderhouden van het pgb het uitgangspunt is.

Onze oplossingen

Na vijf jaar decentralisatie ervaren we achteruitgang als het gaat om zelf kunnen kiezen, toereikende tarieven en administratieve lasten. Het pgb is in essentie een glanzend instrument. We moeten terug naar de kern: vanuit eigen regie met zo min mogelijk belasting en met vrijheid passende zorg regelen. Om deze glans te herwinnen moeten we polijsten, groeien en bouwen. Het is nodig dat:

 • We werken vanuit vertrouwen.
 • We zorgen dat budgethouders en vertegenwoordigers goed toegerust zijn.
 • We de hulpvraag met hulpvrager en deskundigen vaststellen volgens een stappenplan.
 • We vinden dat bij de hulpvraag de keuze voor een pgb of zorg in natura bewust overwogen moet worden. Beide mogelijkheden moeten dezelfde kansen krijgen.
 • We accepteren dat juist ook familie en vrienden passende zorg kunnen geven.
 • We iedereen die een levenslange en/of levensbrede hulpvraag heeft een langdurige indicatie geven.
 • We komen tot een integraal budget, waarin wonen, werken onderwijs/ontwikkeling, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg hand in hand gaan.

Met uniformiteit of gelijkheid in alle wetten zorgen we ervoor dat we voor iedereen zorg en ondersteuning efficiënter, mogelijk goedkoper en toegankelijker regelen. Verder moeten we met lef doorpakken binnen een aantal projecten, zoals het Experiment Integraal Budget (EIB), Pgb 2.0 en (Ont)regel de zorg.

En we willen verder bouwen aan een sterk en stevig pgb door:

 • Betere indicatiestelling, door onafhankelijke deskundigen en maatwerkindicaties.
 • Gespecialiseerde cliëntondersteuning.
 • Verschillende soorten onderzoek te doen en daarvan te leren.

Onze acties

We hebben op 14 april 2021 aan de (in)formateur van het nieuwe kabinet een brief gestuurd over wat de komende 4 jaar nodig is voor het pgb. Het staat onder druk en moet weer solide worden. Dit kan alleen door de oorspronkelijk invulling van het pgb te herstellen en daarbij rekening te houden met:

 • 1 loket waar je terecht kunt met al je hulpvragen. Dat sluit ook mooi aan bij het integraal pgb;
 • flexibele inzet van het pgb, dus zorg en ondersteuning inzetten op het moment dat daar behoefte aan is.

Brief over pgb voor formatie nieuw kabinet

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 47 KB

We hebben samen met Ieder(in) en veel andere organisaties op 29 april 2021 een brief aan de formateur gestuurd over 1 wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing. Een bericht hierover lees je op de site van Ieder(in).

Brief over verbeteraanpak hulpmiddelen voor formatie nieuw kabinet

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 597 KB

Vergelijker verkiezingsprogramma's 2021

Met deze vergelijker kun je snel en gemakkelijk zien welke partijen belangrijke punten voor budgethouders in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Het is geen stemadvies, maar je kunt de vergelijker wel als hulpmiddel gebruiken.

Ga naar vergelijker

Flyer Oproep aan de politiek

Programma Per Saldo 2021-2025