Na ruim zes jaar decentralisatie moeten we helaas vaststellen dat veel budgethouders in het gemeentelijk domein ervaren dat er veel wantrouwen is als zij met een pgb hun hulp willen gaan organiseren.

Dit komt ook als belangrijk punt naar voren uit het onderzoek van Significant naar de waarde en betekenis van het pgb.

Menselijke maat

Het pgb staat onder druk. Dit heeft verschillende oorzaken. Daarbij is de keuzevrijheid in het gedrang, zijn tarieven vaak ontoereikend om kwalitatief goede hulp in te kunnen kopen en worden de administratieve lasten steeds hoger. Vertrouwen is de rode draad en nodig om samen vooruitgang te boeken. We moeten terug naar de menselijke maat. Om dit vertrouwen te laten ontstaan is het nodig om eerlijk te durven kijken naar knelpunten, daarover in gesprek te gaan met elkaar en oplossingen te vinden.

Vertrouwen

Gemeenten hanteren steeds strengere regels doordat een zeer kleine groep het pgb niet juist besteedt. Zij maken fouten en vallen soms ten prooi aan onbetrouwbare aanbieders die frauderen met budgetten. Het gaat echter om een zeer klein groep en vaak hebben zij nooit een bewust positieve keuze gemaakt voor een pgb. Zij zijn vaak door gemeenten in het pgb gedrukt, omdat:

  1. de benodigde hulp niet door gecontracteerde aanbieders geleverd kon worden of
  2.  de aanbieder de hulp alleen via een pgb levert.

En dus wordt het pgb in deze situaties uit nood ‘gekozen’. Bezuinigingen binnen het gemeentelijk domein hebben ook voor de nodige problemen bij budgethouders gezorgd. In veel gemeenten heeft dit tot een afname van het aantal uren hulp en een verlaging van de tarieven geleid. Hierdoor zijn budgethouders niet altijd in staat om kwalitatief goede zorg en/of ondersteuning in te kopen.

Toekomst

Om de toekomst van het pgb binnen gemeenten weer sterk en stevig te maken vragen we gemeenten de volgende punten de komende gemeenteraadsperiode te realiseren:

  1. Een pgb blijft altijd een keus voor inwoners die er bewust voor kiezen en met een pgb kunnen werken;
  2. Zorgen voor een goede toerusting van mensen in de toegang en budgethouders/ vertegenwoordigers;
  3. Zorgen voor toereikende tarieven om kwalitatief goede hulp, ondersteuning en hulpmiddelen te kunnen inkopen;
  4. Zorgen voor een integraal budget voor alle soorten van hulp.

Onze acties

We hebben lokale politieke partijen begin oktober 2021 onze notitie ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Adviezen en ideeën voor weer een sterk en stevig pgb in uw gemeente’ gestuurd. We vertrouwen erop dat ze (een aantal van) onze adviezen en ideeën in hun verkiezingsprogramma’s opnemen. We vragen (kandidaat-)gemeenteraadsleden het volgende over het pgb in hun programma’s op te nemen:

‘Omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven en daarmee ook over hun zorg zal de keuzevrijheid voor het persoonsgebonden budget (pgb) of naturazorg blijven bestaan. We zorgen ervoor dat inwoners die met een pgb gaan werken goed toegerust worden, zodat zij hun taken als budgethouder goed kunnen uitvoeren. We zorgen voor toereikende tarieven, zodat een budgethouder in staat is kwalitatief goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. Door integraal (onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) te kijken naar de hulpvragen bereik je het beste resultaat.’

Wat kun jij doen?

Onze ambassadeurs zijn actief in hun gemeente en brengen het pgb onder de aandacht. Maar ook jij kunt bijdragen. Print de flyer, geef deze aan (kandidaat-)gemeenteraadsleden en deel je eigen ervaring met je gemeente.

Wijs (beleids)medewerkers van jouw gemeente op de Werkplaats PGB van de VNG. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is hun vereniging. Zij richten vanaf oktober 2021 voor (medewerkers van) alle gemeenten een online werkplaats in. Hier vinden zij actuele en begrijpelijke informatie, goede voorbeelden, handvatten en de mogelijkheid van uitwisseling met andere gemeenten. We werken samen met de VNG om een goed gevulde werkplaats te krijgen. Ons doel hierbij is ervoor te zorgen dat het pgb vanuit de Wmo en Jeugdwet een keuze blijft voor onze leden en alle (aankomend) budgethouders. Doordat medewerkers van gemeenten beter zijn geïnformeerd over het pgb zien ze de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. Hierdoor wordt het voor inwoners makkelijker hun zorg en ondersteuning op hun eigen manier te regelen.

Flyer Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Brief gemeenteraadsleden verkiezingen 2022

Adviezen en ideeën voor weer een sterk en stevig pgb