De zaken die je moet kennen en kunnen om je pgb goed te beheren zijn onder te verdelen in taken, kennis en vaardigheden. Hiermee kun je zelf de zorg organiseren die bij je past. Met goede informatie, persoonlijk advies, cursussen en voorlichting helpen we je hierbij. Meer algemene informatie over het pgb en ermee werken vind je onder alles over pgb. We zijn bezig de thema’s inhoudelijk op te zetten. Meer informatie volgt.

Onze acties

Woensdag 19 februari 2020 is het algemeen overleg zorgfraude. We hebben in een brief vaste commissieleden gevraagd het opleggen van onnodige (kwaliteits)eisen, naast voorlichting ook goede toerusting voor budgethouders onder de aandacht te brengen van verstrekkers en zorgen voor vertegenwoordigers die onafhankelijk zijn van formele zorgaanbieders aan de orde stellen. En de minister te vragen er bij verstrekkers op aan te dringen dat de huisbezoeken dienstverlenend in plaats van controlerend zijn.

brief algemeen overleg zorgfraude