We zijn bezig om de thema’s inhoudelijk op te zetten. Meer informatie volgt.

Zorg en onderwijs

Onze acties

Woensdag 5 februari 2020 vindt het algemeen overleg Onderwijs en zorg plaats. Wij hebben in een brief vaste commissieleden gevraagd het stoppen van experimenten met collectieve zorginkoop door samenwerkingsverbanden en zorgkantoren en kleinschalige initiatieven de ruimte te geven om maatwerk te leveren aan de orde te stellen.

brief algemeen overleg onderwijs en zorg

Onderwijs en zorg Bron: vimeo.com