We zijn bezig om de thema’s inhoudelijk op te zetten. Meer informatie volgt.

Kinderen, jeugd en jongeren

Onze acties

Maandag 23 november 2020 is het wetgevingsoverleg jeugd. Dit is samengevoegd met het algemeen overleg jeugd. Samen met Ieder(in) hebben wij een brief gestuurd. Daarin vragen wij aandacht voor de grote problemen als het gaat over de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jongeren met een beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis.

Brief wetgevingsoverleg jeugd

Donderdag 5 november 2020 vindt het algemeen overleg over de Handreiking Kindzorg van V&VN plaats. Wij hebben samen met Ieder(in), Spierziekten Nederland en Stichting Kind&Ziekenhuis in een brief vaste commissieleden gevraagd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld wat er moet worden bereikt met de handreiking en om een pas op de plaats te maken.

Brief algemeen overleg handreiking kindzorg