We hebben contact met alle politieke partijen. Dat heeft geleid tot een breed draagvlak voor het pgb in de Tweede Kamer. Verder overleggen we met de minister en andere vertegenwoordigers van VWS en beleidsmedewerkers bij koepels als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Sociale Verzekeringsbank (SVB). We werken zoveel mogelijk samen met organisaties als Ieder(in), Patiëntenfederatie, patiëntenverenigingen, Branchevereniging Kleinschalige zorg (BVKZ) en Naar-Keuze.

We kiezen daarbij voor een onafhankelijke en kritisch opbouwende houding. We geven aan waar het fout gaat en geven ook een oplossing. Of we dragen bij aan een oplossing. Onze belangenbehartigers volgen niet alleen ontwikkelingen, zij kijken ook vooruit. Zo proberen we ontwikkelingen van te voren te beïnvloeden. Dit doen we op basis van eigen waarneming en op basis van de signalen die budgethouders geven.

Via onderstaande thema’s houden we je op de hoogte. Ook kun je zelf actief bijdragen. Bijvoorbeeld door je ervaring met ons te delen of door ambassadeur te worden.

De volgende thema’s komen binnenkort beschikbaar:

  • Verminderen regeldruk
  • Tarieven
  • Informele zorg
  • Inclusieve samenleving
  • Toekomst van het pgb