Onze reactie op brief van de minister

Minister De Jonge heeft op 16 februari 2021 de Tweede Kamer in een brief laten weten hoe het staat met een aantal pgb onderwerpen. Het gaat over de proef met het integraal pgb, het 10-puntenkader pgb-vaardigheid, de meetlat eigen regie voor wooninitiatieven en een vergoeding voor mantelzorgers. We praten je bij, laten je weten wat wij ervan vinden en hoe we willen meewerken aan oplossingen.

Proef met integraal pgb

Eén budget van één loket is voor onze vereniging al bijna vijftien jaar ons ultieme doel, dé stip op de horizon. We zien helaas dat binnen de grenzen die nu mogelijk zijn de proef met het integraal pgb niet gaat werken. De coronacrisis die er nu is, zorgt ervoor dat het nog lastiger wordt. Het probleem is dat het aantal deelnemers erg laag is. We zijn het daarom met de minister eens dat er versneld een onderzoek moet komen om te kijken waarom het niet lukt. En vooral om te gaan kijken hoe het wél zou kunnen. Wij willen onze ideeën graag delen met het ministerie en de andere betrokkenen, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Hoe verder met het 10-puntenkader pgb-vaardigheid?

We zijn blij met het 10-puntenkader pgb-vaardigheid. Het is een manier om te kijken of iemand goed met het pgb kan omgaan en om te kijken of het pgb gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld. Uit onderzoek komt naar voren dat de zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars vooral  positief reageren op het gebruik van  het 10-puntenkader. De minister heeft daarom besloten om het verder te ontwikkelen. Wat ons betreft mag de vraag ‘waarom kies je voor een pgb?’ toegevoegd worden. Het moet namelijk niet zo zijn, dat je kiest voor een pgb omdat het niet anders kan, maar dat je dat doet vanuit een bewuste keuze. Als budgethouder is het belangrijk dat je goed weet wat een pgb allemaal inhoudt. Je kunt informatie, training en voorlichting bij ons krijgen. Zo weet je zeker dat je goed met een pgb kan werken. We vinden ook dat diegene die beslist over jouw zorgvraag goed moet kunnen bepalen en uitleggen waarom hij een pgb toe- of afwijst. We denken daarom graag mee over wat budgethouders en consulenten nodig hebben om pgb-vaardig te zijn. Verder willen we graag dat zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars ook volgens het kader gaan kijken. Het vastleggen in wet- en regelgeving helpt hierbij. In de brief van de minister gaat het alleen over gemeenten en zorgkantoren. Maar het 10-puntenkader geldt ook voor de zorgverzekeringswet (Zvw). We missen deze vastlegging dus nog bij de zorgverzekeraars.

Meetlat eigen regie voor wooninitiatieven

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister samen met ons de mogelijkheid onderzocht hoe je kunt laten zien welke mate van eigen regie je hebt in een ouder- of wooninitiatief. Een meetlat laat zien welke keuzes je hebt voor jezelf of voor je kind. Voorbeelden zijn:
  • Heb je voldoende recht om zelf te beslissen?
  • Kun je zelf kiezen voor activiteiten die jij leuk vindt?
  • Mag je meepraten over welke zorgverleners er worden aangenomen?
We zijn blij dat deze meetlat er komt. We gaan deze samen met het ministerie VWS en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) maken.

Vergoeding voor mantelzorgers

De Tweede Kamer heeft aan de minister gevraagd om te onderzoeken of er in alle wetten een vergoeding voor mantelzorgers kan komen. De minister geeft in zijn brief aan dat hij dit niet gaat doen. Er is door de minister alleen gekeken naar een vergoeding in de vorm van een inkomen. Hier zegt hij dus nee tegen. Wij willen juist graag een onderzoek naar een maandelijkse vergoeding als een soort toeslag. We zien deze maandelijkse belastingvrije en verantwoordingsvrije tegemoetkoming ook in Duitsland (uit de Pflegeversicherung) en België/Vlaanderen (basisondersteuningsbudget (BOB). Daar is het zo geregeld dat iemand met een langdurige beperking (of zijn of haar vertegenwoordiger) deze maandelijkse tegemoetkoming kan aanvragen om mantelzorgers een vergoeding te geven voor wat zij allemaal doen.

Meer weten?

De brief aan de Tweede Kamer en de evaluatie van het 10-puntenkader pgb-vaardigheid vind je op rijksoverheid.nl.