Op 5 oktober 2017 heeft de VNG commissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk stil te leggen. Dit vanwege te grote onzekerheden bij het uitwerken van dit model. Het gaat dan vooral om onzekerheid over de omvang van groep cliënten die van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat en over het budget dat daarmee gemoeid is.

Lees het hele bericht op de website van VGN