Ruim 16.000 van de deelnemers met een chronische aandoening of beperking hebben contact gehad met de eigen gemeente tijdens hun zoektocht naar passende hulp of hulpmiddelen.

  • een derde (35%) van hen was hierover tevreden (zij gaven het contact een 7 of hoger)
  • twee van de drie mensen (65%) zijn minder positief
  • van wie ruim de helft van hen (34%) ronduit ontevreden (zij gaven het contact een 4 of lager)

In het contact met de gemeente gaat te weinig aandacht uit naar de belemmeringen die iemand in het dagelijks leven ervaart, of men de eventuele kosten wel kan opbrengen en wat belangrijk is voor de burger zelf.

Hulpmiddelen

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 1 op de 5 mensen zeer ontevreden is over zijn hulpmiddelen. Zij geven hiervoor een 4 of lager. Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie zegt hierover: “Dit is helaas een bekend beeld. Hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking essentieel om te kunnen functioneren en meedoen. Voor de mensen die het betreft is de maat vol. Vaak komt hun wereld letterlijk tot stilstand. Dat moet en kan anders. Wij hebben hierover verbeterpunten gestuurd naar de Tweede Kamer en die praat daar op 15 maart over.”

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Per Saldo vragen al jaren aandacht voor de telkens weer terugkerende problemen met hulpmiddelen voor de mobiliteit en woningaanpassingen.

Gemeenten op de hoogte

Het project Mijn Kwaliteit van Leven zorgt ervoor dat de ervaringen van hulpvragers terechtkomen bij gemeenten. Zodra in een gemeente driehonderd deelnemers zijn, worden de uitkomsten van de vragenlijsten verwerkt in een gemeenterapportage. Begin 2018 waren er vijftig gemeenten die over zo’n rapportage beschikten. Gemeenten waar 150 burgers meedoen ontvangen een factsheet met de belangrijkste resultaten. Dat geldt inmiddels voor zo’n zeventig gemeenten. Toch is de vragenlijst nog niet in iedere gemeente ingeburgerd. Het project streeft ernaar in zoveel mogelijk gemeenten actief te zijn.

Uitslag onderzoek

Hier lees je de meest recente rapportage.

Over Mijn Kwaliteit van Leven

Dit is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar te maken waar goede zorg om draait. Het is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in). Zij vragen gemeenten om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking en roepen de lokale partijen op om daar werk van te maken. Als mensen op meerdere levensgebieden problemen ondervinden, heeft dat grote gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Gemeenten kunnen daarin het verschil maken. Aan het onderzoek doen inmiddels meer dan 50.000 mensen mee. Alle uitkomsten zijn te lezen in de beleidsrapportage van maart 2018 .