Online bijeenkomsten Wet zorg en dwang

Wanneer heb je te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd)? Wat is onvrijwillige zorg? Aan welke regels moet een zorginstelling zich houden? Wie kan je helpen als je vragen hebt over onvrijwillige zorg?

Op dinsdagavond 4 oktober 2022 is er een online informatiebijeenkomst voor (vertegenwoordigers van) budgethouders met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov en ziekte van Huntington. Op andere avonden zijn er bijeenkomsten voor bijvoorbeeld familie/naasten of leden van cliĆ«ntenraden.

Goede informatie is belangrijk

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening (zoals niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov en ziekte van Huntington).

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat zorg en ondersteuning op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Als dit niet lukt, kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Onvrijwillig zorg is zorg die wordt geboden en waar iemand het niet mee eens is.

Informatiebijeenkomst

In begrijpelijke taal krijg je uitleg over de Wet zorg en Dwang. Je krijgt antwoord op vragen als:

 • Wanneer heb je te maken met de Wet zorg en dwang?
 • Aan welke afspraken/regels moet de zorginstelling zich houden?
 • Hoe zit het met onvrijwillige zorg bij de Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet?
 • Als ik het niet eens ben met de zorgaanbieder: wat kan ik dan doen?
 • Wie kan mij helpen als ik vragen heb?

Aanmelden

In oktober en november 2022 worden in totaal zes online informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Wet zorg en dwang. Elke bijeenkomst start om 19.30 uur (inloggen is mogelijk vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.00 uur .

Er zijn bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen:  

 • Op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening. Het gaat om mensen die een pgb hebben.
 • Op donderdag 6 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op dinsdag 11 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor familieleden/naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op donderdag 20 oktober 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor familieleden/naasten van mensen met een psychogeriatrische- of gelijkgestelde aandoening.
 • Op maandag 31 oktober 2022 om 19.30 is er een bijeenkomst voor mensen met een psychogeriatrische- of gelijkgestelde aandoening en hun familie/naasten.
 • Op maandag 7 november 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor leden van cliĆ«ntenraden en leden van verwantenraden.

Je kunt je aanmelden via deze link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wzd_2022

Als je je aanmeldt, geef je toestemming dat jouw mailadres wordt gebruikt om je uit te nodigen voor de online bijeenkomst. Je telefoonnummer wordt alleen gebruikt als er problemen zijn met aanmelden en zal niet voor andere doelen worden gebruikt.

Je ontvangt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om in te loggen.

Organisatie

In opdracht van het ministerie van VWS is in het kader van de Wet zorg en dwang een project gestart met onder andere als doel het verspreiden van informatie over de Wet zorg en dwang en signaleren van knelpunten bij de achterban. Bij dit project zijn de volgende cliƫntenorganisaties betrokken: Ieder(in), KansPlus, Per Saldo, Alzheimer Nederland, het LSR en de LFB. De bijeenkomsten zijn onderdeel van dit project.