Online bijeenkomsten Wet zorg en dwang

Wanneer heb je te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd)? Wat is onvrijwillige zorg? Aan welke regels moet een zorginstelling zich houden? Wie kan je helpen als je vragen hebt over onvrijwillige zorg?

Net als vorig jaar, nodigen wij je graag uit voor de digitale informatiebijeenkomst waarin je geïnformeerd wordt over de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening. Er zijn bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen. Op woensdagavond 27 september 2023 is er een bijeenkomst speciaal voor budgethouders en/of vertegenwoordigers.

Goede informatie is belangrijk

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Alleen vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan. Kortgeleden is de wet geëvalueerd. Er wordt een aantal voorstellen gedaan om de wet te wijzigen. Graag praten we je bij over de huidige stand van zaken en horen we je ervaringen met onvrijwillige zorg en als je die nog niet hebt, je mening en je ideeën.

Informatiebijeenkomsten

In begrijpelijke taal krijg je uitleg over de (onvrijwillige) zorg sinds 1 januari 2020.  Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

 • Wanneer heb je te maken met de wet zorg en dwang?
 • Aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?
 • Pgb: hoe zit het met formele en informele zorgverleners?
 • Mag ik Wzd professionals uit het pgb betalen?
 • Zijn er voldoende Wzd professionals voorhanden bij zorg thuis en in wooninitiatieven?
 • Hoe zit het met de Jeugdwet, wmo en zorgverzekeringswet en onvrijwillige zorg?
 • Klacht: Als ik het niet eens ben met de zorgaanbieder, wat dan ik dan doen?
 • Wie kan mij helpen om het gesprek aan te gaan?
 • Welke punten uit de wetevaluatie worden nader onderzocht?
 • Wat betekent dat voor mij, voor mijn familielid, voor mijn rol als cliëntenraadslid?

Aanmelden

In september 2023 worden in totaal vijf online informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Wet zorg en dwang. Elke bijeenkomst start om 19.30 uur (inloggen is mogelijk vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.00 uur .

Er zijn bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen:  

 • Dinsdag 12 september 2023, 19.30 uur een digitale bijeenkomst speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Donderdag 14 september 2023, 19.30 uur een digitale bijeenkomst voor familieleden van mensen die gebruik maken van psychogeriatrie
 • Dinsdag 19 september 2023, 19.30 uur een digitale bijeenkomsten voor familieleden. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking
 • Donderdag 21 september 2023, 19.30 uur een digitale bijeenkomst voor cliëntenraadsleden en verwantenraadsleden.
 • Woensdag 27 september 2023, 19.30 uur een digitale bijeenkomst speciaal voor budgethouders en hun vertegenwoordigers

Je kunt je aanmelden via deze link: Aanmelden digitale bijeenkomst over de Wet zorg en dwang (wzd) 2023 (dezorgvraag.nl)

Je geeft toestemming dat je mailadres eenmalig wordt gebruikt om je uit te nodigen voor de digitale bijeenkomst.

Je ontvangt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om in te loggen.

Doe mee aan ons onderzoek

Heb jij als budgethouder, naaste of vertegenwoordiger ervaring met onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang? Deel jouw ervaringen met ons door onderstaande vragenlijst in te vullen. De uitkomsten nemen we mee in gesprekken over het verbeteren van de Wet zorg en dwang met zorgorganisaties zoals de ActiZ, VGN en V&VN, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zodat ook jouw ervaringen en die van je naasten en/of vertegenwoordiger gehoord worden.

Ga naar de vragenlijst

Organisatie

Stem van de cliënt is een samenwerkingsproject in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van de wet zorg en dwang. Met onder andere als doel het verspreiden van informatie over de wet zorg en dwang en signaleren van knelpunten bij de achterban. Bij dit project zijn de volgende cliëntenorganisaties betrokken: Ieder(in), KansPlus, Per Saldo, Alzheimer Nederland, het LSR en de LFB.