Onderzoek VU over keukentafelgesprek

De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam onderzoekt wat er gebeurt tijdens keukentafelgesprekken met de gemeente. Om te weten hoe mensen deze gesprekken ervaren en om daar beter zicht op te krijgen. Heb jij ervaring? Vul dan de vragenlijst in. Het neemt maximaal 15 minuten van je tijd in beslag.

Wij zijn blij met dit onderzoek, omdat het wetenschappelijk, dus onafhankelijk wordt uitgevoerd. Je kan reageren tot en met zondag 5 april 2020. De resultaten worden half juni met ons gedeeld.

Waar gaat het over?

Mensen die hulp of ondersteuning aanvragen bij hun gemeente krijgen daarover een gesprek om de hulpvraag vast te kunnen stellen. Dit worden ‘keukentafelgesprekken’ genoemd. Onze ervaring is dat deze heel verschillend kunnen verlopen. Van ‘naar tevredenheid’ tot ‘bijzonder slecht’. In dat laatste geval wordt er geklaagd over te weinig inzicht in de situatie of in de problemen die je met een bepaalde beperking hebt. Over uitspraken die bij navraag bij Per Saldo niet blijken te kloppen. Over toekenning van te weinig uren. Om maar wat voorbeelden te noemen. Heb jij hier ervaring mee, positief, neutraal of negatief, door jouw ervaringen te delen heb je de kans bij te dragen aan een goed verloop bij alle gemeenten.

De door jou verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en worden geheel anoniem verwerkt. De resultaten worden enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met de onderzoekers via [email protected].