Veel budgethouders krijgen hulp bij het beheer van het pgb of hebben een vertegenwoordiger in de vorm van een voogd, een mentor of een bewindvoerder. Anderen beheren het pgb helemaal zelf. Omdat er signalen zijn dat het voor budgethouders en vertegenwoordigers niet altijd duidelijk is wie voor welke taken verantwoordelijk is laat het ministerie van VWS hier onderzoek naar doen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg.

Q-Consult Zorg heeft een vragenlijst gemaakt die is gericht op budgethouders en hun eventuele vertegenwoordiger of hulp. De vragen gaan over uw pgb en vertegenwoordiging in 2016. Per Saldo levert hier graag een bijdrage aan. U ook?

Doet u mee?

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, vul dan de vragenlijst in vóór 15 juli 2017 via https://fd8.formdesk.com/qconsult1/pgb
Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Meer informatie

Er is ook een document beschikbaar met uitleg over de gebruikte afkortingen en begrippen in dit onderzoek.