Onderzoek naar gespecialiseerde zorg door informele zorgverleners

Heb je een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz)? En heb je problemen met het vinden en/of behouden van informele zorgverleners die gespecialiseerde zorg moeten geven? Doe dan mee aan het onderzoek van Significant Public.

Onderzoeksbureau Significant Public voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit onderzoek is er nu gekomen, omdat wij vorig jaar hebben aangedrongen op hogere tarieven.

Waarom meedoen?

Het doel van het onderzoek is om erachter te komen welke problemen je ervaart en hoe vaak deze problemen voorkomen. Met de uitkomsten kan de minister van VWS in gesprek gaan over mogelijke oplossingen. We vinden het belangrijk dat de signalen die wij van onze leden krijgen ook uit onderzoek blijken. Het maakt onze stem nog sterker. Dus heb je zelf een pgb, ben je vertegenwoordiger of zorgverlener? En heb je wel of geen problemen met het vinden en/of behouden van informele zorgverleners? Vul dan de vragenlijst anoniem in. Het kost ongeveer 10 tot 15 minuten van je tijd. Deelnemen aan het onderzoek is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Voor vragen over dit onderzoek of deze vragenlijst kun je per mail contact opnemen met Irene Lapajian, [email protected], of Ellen Westhoff, [email protected]. Of je kunt bellen met het secretariaat van Significant Public, 088 0023400, en vragen naar Irene Lapajian of Ellen Westhoff.