Het onderzoek door het CBS naar de financiële gevolgen van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen is fiks vertraagd en komt op zijn vroegst in november. Op basis van de onderzoeksresultaten gaat staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) al dan niet ingrijpen bij gemeenten die het te bont maken bij het innen van eigen bijdragen. Het CBS onderzoekt echter niet of die eigen bijdragen leiden tot zorgmijding, zo blijkt nu. Lees het hele bericht op de website van Binnenlands Bestuur.