Budgethouders die na 1 januari 2015 geen pgb voor huishoudelijke hulp meer van de gemeente hebben gekregen of minder uren hulp hebben gekregen dan voorheen, kunnen zich melden bij de gemeente om een nieuwe beslissing aan te vragen.

Op 18 mei deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak over de huishoudelijke hulp. Daarbij heeft deze hoogste rechtelijke instantie duidelijk gesteld dat huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015 en gemeenten daar niet zomaar op mogen korten zonder duidelijke onderbouwing.

Gemeente moet onderzoek doen

De gemeente mag wel gebruik maken van standaardmodules (zoals een algemene voorziening), maar moét daarbij objectief en onafhankelijk onderzoek doen naar de tijd die nodig is om het huis schoon en leefbaar te houden. De gemeente zal vervolgens op grond van de uitslag van dit onderzoek het aantal uren huishoudelijke hulp vaststellen. Als de gemeente zelf geen objectieve normen voor huishoudelijke hulp heeft vastgesteld kan hiervoor het CIZ-protocol worden gebruikt of worden teruggegaan naar het aantal uren van de oude indicatie. Bekijk voor meer informatie het CIZ protocol.

Maatwerkvoorziening

De gemeente moet in iedere individuele situatie onderzoeken of de algemene voorziening voor de aanvrager voldoende is of dat er een maatwerkvoorziening nodig is. Indien er een maatwerkvoorziening nodig is, kan dit in de vorm van een pgb aangevraagd worden.

Herziening aanvragen

Als u minder uren hulp bij huishouden heeft gekregen of geen pgb heeft gekregen, kunt u een herziening bij de gemeente aanvragen, ook als u destijds niet in bezwaar bent gegaan. Wanneer u een herziening aanvraagt, maakt het uit of u al een aanvraagprocedure (onderzoek) hebt doorlopen of niet.

  • Uw pgb voor hulp bij huishouden is gestopt of verminderd zonder dat er onderzoek heeft plaatsgevonden
    Als er geen onderzoek heeft plaatsgevonden kunt u een melding doen bij de gemeente om (meer) huishoudelijke hulp te ontvangen, waarbij u vraagt om de uitkomsten van de uitspraak van de CRvB bij de besluitvorming te betrekken. Als er na 6 weken niet is gereageerd, kunt u een maatwerkvoorziening aanvragen.
  • Uw pgb voor hulp bij huishouden is gestopt of verminderd nadat u een aanvraagprocedure voor hulp bij huishouden heeft doorlopen bij de gemeente. Als er al wel onderzoek is gedaan – er is een gesprek geweest, u heeft misschien al de beschikking ontvangen – dan kunt u direct aanvraag doen voor een pgb voor een maatwerkvoorziening. Dit doet u schriftelijk. Daarvoor kunt u de voorbeeldbrief gebruiken die u hieronder kunt downloaden. In deze brief wordt uw gemeente gevraagd om de uitkomsten van de uitspraak van de CRvB bij de besluitvorming te betrekken. De gemeente moet dan binnen twee weken een beslissing nemen. Als de gemeente dit niet doet, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Bezwaar maken

Als u (opnieuw) een beschikking krijgt van de gemeente over een pgb voor hulp bij het huishouden waar u het niet mee eens bent, kunt u in bezwaar gaan tegen deze uitspraak. In uw bezwaarschrift verwijst u naar de uitspraak van CRvB. Wanneer u Pluslid bent, kan de juridische afdeling van Per Saldo u hierbij ondersteunen.

Actie ondernomen? Laat het weten aan Per Saldo!

Per Saldo wil graag van u horen of u actie heeft ondernomen om meer hulp bij huishouden te krijgen, zodat wij inzicht krijgen in wat er speelt bij welke gemeente. Wij roepen u daarom op uw ervaring met ons te delen.
Stuur uw ervaringen met uw gemeente naar actie@pgb.nl. Vermeld hierin:

  • uw naam
  • eventueel telefoonnummer
  • het aantal uren dat u oorspronkelijk kreeg
  • het aantal uren dat u na herziening krijgt en uw aanvullende opmerkingen

Graag zo kort mogelijk. Mocht u dat willen, dan nemen we contact met u op voor meer informatie.

Let op
Deze mailbox is alleen bestemd voor meldingen over hulp bij het huishouden; wanneer u dit e-mailadres gebruikt voor andere vragen, is de kans aanwezig dat u geen antwoord krijgt of dat de behandeling ernstig wordt vertraagd. Gebruik daarom voor andere vragen dit e-mailformulier.