Onderaannemerschap ouderinitiatieven mag

Een ingevoerde maatregel van zorgkantoor VGZ over onderaannemerschap riep vragen op bij ouderinitiatieven. We hebben hier samen met Naar Keuze en het desbetreffende zorgkantoor over gesproken. Met positief resultaat. VGZ stel het beleid bij, waardoor onderaannemerschap voor ouderinitiatieven mogelijk blijft.

In ons bericht van 22 oktober 2019 hebben we de nieuwe maatregel van VGZ aangekondigd. Budgethouders moeten voortaan rechtstreeks met zzp’ers een overeenkomst afsluiten. Daar mag geen organisatie tussen zitten. Voor ouderinitiatieven die zzp’ers inhuren zou dit tot problemen leiden. De bewoners zouden dan niet meer met het ouderinitiatief – de hoofdaannemer – een overeenkomst mogen afsluiten, maar rechtstreeks met elke zzp’er. Zowel Per Saldo als Naar Keuze kregen hierover verontrustende berichten van ouderinitiatieven binnen. We namen direct contact op met VGZ.

Regel niet ten koste van

In het gesprek hierover op 5 november 2019 heeft VGZ uitgelegd dat de maatregel genomen is om misbruik en oneigenlijk gebruik van het pgb te voorkomen. Dat begrijpen we. Misbruik en oneigenlijk gebruik ondermijnen immers het pgb voor álle gebruikers. Dat moet stevig worden aangepakt. Maar het mag niet ten koste gaan van degenen die het goed doen, in dit geval de ouderinitiatieven. Daar spelen nauwelijks misstanden, omdat de ouders en hun kinderen in hoge mate betrokken zijn bij de inhoud en de randvoorwaarden voor goede zorg en ondersteuning.

Na onze toelichting toont VGZ begrip en doet de toezegging onderaannemerschap voor ouderinitiatieven niet te gaan verbieden. Dat is goed nieuws voor deze doelgroep!

Wat moet je doen?

Woon jij of jouw verwante in een ouderinitiatief en ontvang je van VGZ een brief met daarin een afwijzing in verband met onderaannemerschap? Neem dan in eerste instantie contact op met zorgkantoor VGZ. Zij kunnen bij het versturen van brieven over dit onderwerp namelijk niet zien of er wel of niet sprake is van een ouderinitiatief. Het kan dus zijn dat de brief onterecht aan je is verzonden. Het zorgkantoor zal er na jouw melding verder naar kijken.

Wanneer dit geen oplossing biedt of tot aanvullende vragen leidt, bel dan de advieslijn van Per Saldo. Dat kun je uiteraard sowieso doen wanneer je vragen hebt over onderaannemerschap.

Communicatie blijft aandachtspunt

Wij blijven overigens in gesprek met het zorgkantoor om te kijken hoe de communicatie zo goed mogelijk kan verlopen. Om mogelijk onnodige onrust onder budgethouders te voorkomen.

Eerder bericht