Het is voor het CDA en SP onacceptabel dat het CBS niet onderzoekt of de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen leiden tot zorgmijding. De SP heeft verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) inmiddels om opheldering gevraagd en vindt dat het innen van eigen bijdragen voorlopig moet worden opgeschort. Ook het CDA gaat Van Rijn aan de tand voelen.

‘Deze staatssecretaris doet aan waarheidsmijding nu hij niet onderzoekt of de te hoge eigen bijdragen leiden tot zorgmijding’, stelt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. ‘Al vanaf de eerste geluiden over de nieuwe zorgwetten heb ik voorgesteld eerst te kijken naar de effecten op de middeninkomens. Het mocht niet baten. ` Lees het hele bericht op de website van Binnenlands Bestuur.