Sinds 1 mei 2016 is de VAR  afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De invoering van deze wet is uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. Tot die tijd worden er geen boetes of naheffingen geheven als achteraf wordt geconstateerd dat er toch sprake is van een dienstverband en niet van een overeenkomst in opdracht. Dat geld echter niet voor kwaadwillenden.

Nieuwe kabinet beslist

Het huidige kabinet onderzocht of de arbeidswetgeving aangepast kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018. Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen bij de kabinetsformatie. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom schort staatssecretaris Wiebes de handhaving op tot tenminste 1 juli 2018.

Kwaadwillenden

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. Het gaat daarbij om gevallen waarin bijvoorbeeld sprake is van opzet, fraude of zwendel, listigheid, valsheid of samenspanning. In die gevallen kan de Belastingdienst correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Wat kunt u doen?

Voor budgethouders geldt dat u in de tussentijd gewoon gebruik kunt blijven maken van de bestaande modelovereenkomst. In afwachting van de aanpassing van de wet is het niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden, worden gewoon beoordeeld.

Meer informatie

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.