Betalingen worden per 1 juli stopgezet

Per Saldo heeft in april al een bericht hierover op de website geplaatst. De afgelopen maanden zijn alle budgethouders met een pgb uit de Wlz door de SVB gevraagd om overeenkomsten opnieuw in te sturen. Lang niet iedereen heeft dit gedaan. Ongeveer 10.000 overeenkomsten moeten nog opnieuw worden opgestuurd.

Heeft u dit nog niet gedaan en zijn uw huidige Wlz-contracten van voor 1 april 2017? Dan loopt u het risico dat de betalingen aan uw zorgverleners per 1 juli worden stopgezet. Om dit te voorkomen moet u zo snel mogelijk de overeenkomsten vervangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SVB.