Onderzoek van start, meer ouders nodig

Het onderzoek ‘samen kunnen kiezen’ is net begonnen met een goede start van ongeveer 50 deelnemers, maar de onderzoekers hebben nog meer deelnemers nodig. De onderzoekers zijn dan ook op zoek naar ouders of verwanten van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen die hun ervaring willen delen.

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de betekenis van zelfbepaling voor mensen met Z(EVMB) en de ondersteuningsbehoeften, zodat professionals en ouders hier nog beter in kunnen samenwerken. Hun vraag is op welke manier kinderen, jongeren of volwassenen met Z(EVMB) kunnen worden betrokken bij belangrijke keuzemomenten in hun leven, zogenaamde transities. En hoe betrokkenen hierbij ondersteund kunnen worden.

Wil je meedoen, of wil je meer weten? Ga voor meer uitleg en contactgegevens naar www.tinyurl.com/zelfbepaling.