Nieuwsberichten over fraude geven verkeerd beeld

Vorige week zijn er een aantal berichten in de media verschenen over onrechtmatige en/of onjuiste betalingen uit het persoonsgebonden budget. In deze berichten wordt een link gelegd met fraude en het persoonsgebonden budget. Dat is een aanname die niet klopt. Naar aanleiding van deze berichten zijn Kamervragen gesteld.

Hoe zit het dan wel?

Tijdens de overgang in 2015 van de oude AWBZ naar de Wet langdurige zorg en de gemeenten en/of zorgverzekeraar liep het systeem van de SVB volledig vast. De staatssecretaris heeft destijds onder druk van de kamer de controles van betalingen bij de SVB uit laten zetten.

Aan wat voor controles moet je dan bijvoorbeeld denken? Het kon om een handtekening gaan die vergeten was op de zorgovereenkomst, of je had per ongeluk een verkeerd tarief gebruikt, en zo zijn er meer voorbeelden te noemen. De staatssecretaris wilde dat elke zorgverlener hoe dan ook op tijd betaald zou worden.

Het was op dat moment al duidelijk dat dit problemen zou geven in de latere verantwoording van het persoonsgebonden budget bij zorgkantoren, gemeenten en/of zorgverzekeraars. Hierdoor kan het inderdaad zo zijn dat betalingen onterecht zijn gedaan. Dit valt de budgethouders dus niet te verwijten.

Hoe voorkomen we dit in de toekomst?

Het nieuwe betalingssysteem, het Portaal 2.0, zorgt ervoor dat alles wat je daar in declareert of factureert ook rechtmatig is. Dit komt door controles vooraf die door het portaal automatisch worden uitgevoerd. Op deze manier kunnen er geen onjuiste betalingen meer worden gedaan.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo vindt dat er te vaak door de media gesproken wordt over fraude met het persoonsgebonden budget. Ook in de afgelopen dagen werd er door fouten in de systemen negatief bericht over het persoonsgebonden budget, terwijl dit niet gaat over fraude maar over een systeem dat niet goed werkt.