Overige informatie en antwoorden op vragen vind je in onze slimme lijst Pgb en corona. Recent aangevuld met de meest gestelde vragen over vaccinatie en avondklok.

Woensdag 30 juni 2021

De coronamaatregelen zijn steeds verder versoepeld. En het dragen van mondneusmaskers is niet meer verplicht. Het ministerie van VWS heeft besloten de mogelijkheid tot het preventief gratis verstrekken van mondneusmaskers niet direct, maar vanaf 1 september 2021, te laten vervallen. Op de website van de rijksoverheid lees je, dat mantelzorgers en pgb- zorgverleners tot 1 september 2021 bij de apotheek gratis mondneusmaskers kunnen afhalen. Dat hangt af van:

 • het aantal besmettingen in je regio;
 • de (mogelijke) besmetting van de zorgvrager/budgethouder.

Over deze maatregel informeerden we je eerder in dit nieuwsbericht. Op 1 september 2021 vervalt deze regeling. Vanaf dan kun je geen gratis mondneusmaskers meer ophalen bij de apotheek.

Dinsdag 22 juni 2021

In het nieuwsbericht op svb.nl/pgb vind je per wet (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) informatie over het bijhouden van niet-geleverde zorg vanwege corona.

Nieuwsbericht SVB ‘Bijhouden niet-geleverde zorg’

Dinsdag 1 juni 2021

Via de site van Solo Partners kunnen je zorgverleners zich niet meer aanmelden voor voorrang op vaccinatie. Ze krijgen nu net als alle andere Nederlanders een uitnodiging op basis van hun geboortejaar.

Vrijdag 14 mei 2021

09:03 uur

Heb je een zorgbonus aangevraagd voor je zorgverlener(s)? Dan ontvang je vandaag of morgen bericht van de SVB. In de brief staat of je zorgverlener de zorgbonus van € 1.000,- netto krijgt. Bijna 16.000 zorgverleners krijgen rond 28 mei 2021 de zorgbonus op hun rekening. Ze hoeven hierover geen belasting te betalen en het niet op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting over 2021.

Meer informatie vind je op svb.nl/nettozorgbonus.

Dinsdag 4 mei 2021

16.40 uur

Hoor je bij de groep die jaarlijks een griepprik krijgt? Dan kun je vanaf nu een uitnodiging voor vaccinatie krijgen. Weet je niet of je tot deze groep hoort? Of wil je weten wat je moet doen als je geen uitnodiging krijgt? Op rijksoverheid.nl onder het kopje Andere medische risicogroepen vind je hierover goede uitleg.

Maandag 26 april 2021

10.24 uur

Na wekenlange inspanning van onze kant is het gelukt om ook bewoners met een Wlz-ggz indicatie in ouder- en wooninitiatieven een vaccinatie te laten krijgen. Lees ons nieuwsbericht.

Maandag 19 april 2021

17:29 uur

Vanaf morgen, dinsdag 20 april, kunnen je zorgverleners weer een afspraak voor vaccinatie maken bij de GGD. Dit hebben we zojuist van het ministerie van VWS gehoord. Het gaat om meerdere zorgverleners, niet alleen pgb-zorgverleners, dus het kan druk zijn aan de telefoon.

We hebben de afgelopen week veel berichten van zorgverleners ontvangen die geen afspraak konden maken. We hebben het meerdere keren aan de orde gesteld bij het ministerie van VWS en het is vandaag in een overleg afgesproken.

13:36 uur

Na wekenlange inspanning van onze kant is er eindelijk een doorbraak voor de kleinschalige ouder- en wooninitiatieven, waar een deel van de bewoners vergeten is bij de eerdere vaccinatieronden. Ouder- en wooninitiatieven, die al in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie (bijvoorbeeld op basis van Wlz Gehandicaptenzorgindicatie) en waar nu een ‘veegronde’ plaatsvindt, mogen nu ook alle overige bewoners opgeven voor vaccinatie. Het gaat dan om bewoners:

 • met een Wlz-GGz-indicatie;
 • met een Wmo-indicatie.

Zij kunnen deze bewoners aanmelden bij thuisvaccinatie.nl met het aanmeldformulier thuisvaccinatie door het te mailen naar rivmcovid@thuisvaccinatie.nl.

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van het RIVM.

Let op: initiatieven die alleen bewoners hebben met een (Wlz-)GGz-indicatie krijgen binnenkort de mogelijkheid een uitnodigingspakket voor hun bewoners aan te vragen. Zodra we hierover meer horen, laten we het je weten.

*Een veegronde is een extra ronde om te zorgen dat de bewoners die eerder zijn vergeten nu ook het vaccin kunnen krijgen.

Vrijdag 9 april 2021

09:13 uur

Mijn afspraak voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin is afgezegd, wat moet ik doen?

Op dit moment hoef je nog niks te doen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de afspraken snel opnieuw in te plannen. Mensen onder de 60 jaar krijgen een ander vaccin. Meer informatie over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin lees je op de website van de Rijksoverheid.

Dinsdag 6 april 2021

13:36 uur

Er is nog wat onduidelijkheid over de mondneusmaskers die jij of je zorgverlener kunt halen bij je apotheek bij een verhoogd risico op besmetting in jouw regio. Jouw zorgverlener kan de mondneusmaskers ophalen voor jou, maar deze staan wel op jouw naam. Er zit een maximum aan wat je per maand kunt krijgen voor jou en je zorgverleners. Dit zijn 2 pakketten (50 stuks per pakket) of 1 pakket van 100 stuks.

Donderdag 1 april 2021

15:00 uur

Ben je een organisatie en heb je voor jouw pgb zorgverleners nog geen vaccinatie-uitnodigingsbrief aangevraagd? Doe dit dan zo snel mogelijk via het aanmeldformulier van het RIVM, lees ook Zorginstellingen: vaccinatie zorgmedewerkers | RIVM

Woensdag 31 maart 2021

Afhalen gratis pakketten mondkapjes bij de apotheek:

 • Op 24 maart hebben wij hierover een bericht op onze website geplaatst.
 • Geeft jouw apotheek aan dat ze van niets weten? Dan kun je ze vertellen dat het ook op de website van de rijksoverheid staat (scroll naar ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners’).
 • Er zijn een paar apotheken die op dit moment op voorraad zitten te wachten, na dinsdag 6 april zou er voldoende moeten zijn.
 • Is dat niet zo dan kun je dat laten weten via coronavirus@knmp.nl.
 • Blijft jouw apotheek erbij dat ze van niets weten, stuur dan een mail naar coronavirus@knmp.nl, De KNMP zal vervolgens contact opnemen met jouw apotheek om ervoor te zorgen dat je de pakketten alsnog krijgt.
 • Geef in je mail aan KNMP wel duidelijk aan om welke apotheek het gaat en in welke woonplaats.

Maandag 29 maart 2021

10:20 uur
Heb je een Zvw-budget? Lees op de website van de SVB hoe je zorgverlener een uitnodiging voor vaccinatie kan aanvragen.

Dinsdag 23 maart 2021

16:20 uur

Ontvang je vandaag of morgen de brief van de SVB met de uitnodiging voor vaccinatie van je zorgverlener(s)? Laat je zorgverlener(s) dan zo snel mogelijk een afspraak maken bij de GGD. Ze zijn er klaar voor. Lukt het niet, laat het ons dan weten via info@pgb.nl.

Vrijdag 19 maart 2021

14:20 uur

We hebben meer duidelijkheid over de vaccinatie-uitnodigingen voor jouw zorgverleners. Je ontvangt 24 maart 2021 van de SVB een uitnodiging die je aan je zorgverleners kan geven zodat ze zich kunnen laten vaccineren. In deze uitnodiging staat hoe jouw zorgverlener een afspraak kan maken bij de GGD.

Heb je een pgb uit de Zorgverzekeringswet?
Dan ontvang je de uitnodiging voor je zorgverleners van je zorgverzekeraar. Wanneer dit precies is, is nu nog niet bekend. Waarschijnlijk komt hier volgende week meer duidelijkheid over. Zodra we meer weten, zullen we dit direct met je delen.

Vrijdag 19 maart 2021

10:08 uur

Het vaccineren met AstraZeneca was tijdelijk gestopt, omdat gekeken moest worden of het veilig was om ermee door te gaan. Nu we weten dat er weer met Astra Zeneca gevaccineerd kan gaan worden hebben de GGD’s heel wat in te halen. Dit betekent dat de brief die je 20 maart 2021 zou krijgen om je zorgverleners te laten vaccineren nu helaas nog niet komt. Volgende week wordt er duidelijk wanneer je de brief wel gaat ontvangen. We laten je dat dan direct weten.

Maandag 15 maart 2021

Gisteren is bekend gemaakt dat vaccineren met AstraZeneca tot en met zondag 28 maart 2021 is gestopt. Veel zorgmedewerkers zouden dit vaccin in deze periode krijgen. We weten nog niet wat dit voor jouw zorgverleners betekent. We hopen hierover snel meer duidelijkheid te krijgen. Als we meer weten zullen we dat meteen met je delen.

Vrijdag 12 maart 2021

Heb je een pgb uit de Jeugdwet, WMO of de Wet Langdurige zorg? Dan ontvang je op 20 maart van de SVB een uitnodiging die je aan je zorgverleners kan geven zodat ze zich kunnen laten vaccineren. In deze uitnodiging staat hoe jouw zorgverlener een afspraak kan maken bij de GGD.

Heb je een pgb uit de Zorgverzekeringswet?
Dan ontvang je de uitnodiging voor je zorgverleners van je zorgverzekeraar. Wanneer dit precies is, is nu nog niet bekend. Zodra we deze datum ook hebben zullen wij dat direct met je delen.

Dinsdag 9 maart 2021

We krijgen nog steeds veel reacties op de regeling van de zorgbonus voor pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Het positieve aan deze regeling is dat je voor je zzp’ers de bonus ook kunt aanvragen. Dat was voor zzp’ers die via zorg in natura werken niet zo.

Het ministerie van VWS geeft aan dat een zorgbonus van 1000 euro netto voor familie en naasten met een overeenkomst niet mogelijk is. Dit staat ook zo in de handreiking die ze hebben gemaakt. We vinden samen met jullie dat ook familie en naasten met een overeenkomst, die vaak veel zorg hebben opgevangen en nog steeds opvangen, erkenning en waardering moeten krijgen. Dat geldt ook voor mantelzorgers die veel meer zorg hebben geboden.

Gisteren tijdens de persconferentie heeft minister Hugo de Jonge deze mensen duidelijk benoemd en erkent dat ze heel veel doen. We blijven ons ervoor inzetten om naast mooie woorden ook een vorm van beloning voor jullie te krijgen. Of die beloning er ook komt, kunnen we niet beloven. Maar wij zullen er alles aan blijven doen.  Als we meer weten, delen we dat met jullie.

Donderdag 4 maart 2021

De afspraken, zoals ze in ons nieuwsbericht Vaccinatie bewoners met Wlz-indicatie in ouder- en wooninitiatieven van 18 februari 2021 staan, gelden nog steeds.

Wonen er in jouw initiatief ook bewoners met een GGZ Wlz-indicatie, met een Wmo-indicatie of partners van ouderen met dementie? Dan kunnen zij samen met de bewoners met een Wlz-indicatie via de huisartsenpost (HAP) het vaccin krijgen. Laat dit dus weten aan jouw HAP.

Is de HAP niet op de hoogte en wil de HAP niet iedereen tegelijkertijd vaccineren? Bel dan het RIVM om dit te melden via 088 6788900 en kies voor optie 5. Zij gaan dan regelen dat de HAP alsnog alle bewoners in jouw initiatief het vaccin geeft.

Donderdag 25 februari 2021

Dinsdag 2 maart zitten we samen met andere organisaties met minister De Jonge om de tafel. We bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met een kwetsbare gezondheid en/of de cirkel van mensen om hen heen ook zo snel mogelijk een vaccin kunnen krijgen. Zie ook onze brief aan de Kamer in de update van woensdag 24 februari 2021 hieronder.

Woensdag 24 februari 2021

We hebben met Ieder(in) en KansPlus in een brief gevraagd om tijdens het coronadebat vandaag voorrang bij vaccinatie te vragen voor mensen  met een medisch risico (18-60 jaar) die steeds later aan de beurt komen in het vaccinatieschema. En we vragen voor een eigen plek voor mantelzorgers in het schema.

Inbreng Ieder(in), Per Saldo en Kansplus voor vcoronadebat 24 februari 2021

Donderdag 18 februari 2021

Het RIVM heeft een wegwijzer gepubliceerd. Dit schema wijst werkgevers en zzp’ers met vragen over het vaccinatieprogramma voor zorgmedewerkers de weg naar de juist instantie of website.

Wegwijzer vragen vaccinatieprogramma zorgmedewerkers

Woensdag 10 februari 2021

15.15 uur
De avondklok is verlengd van 10 februari 21.00 uur tot en met 3 maart 04.30 uur. De werkgeversverklaring blijft gewoon geldig. De eigen verklaring heeft als einddatum 9 februari 2021. Je zorgverleners moeten dus vanaf vanavond een eigen verklaring bij zich hebben met de nieuwe einddatum.
Een nieuwe eigen verklaring kun je downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Dinsdag 9 februari 2021

15.45 uur
Na overleg van ons met Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zijn onderstaande vragen opgesteld en op 8 februari 2021 doorgestuurd aan minister Hugo de Jonge:

 1. Bent u bekend met de zorgen over hun plek in de vaccinatiestrategie van zorgverleners die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) zorg leveren in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven?
 2. In hoeverre klopt het dat door de wijziging van de vaccinatiestrategie medio januari, voor deze groep zorgverleners de uitnodigingspakketten zijn stopgezet en andere groepen voorrang hebben gekregen?
 3. Wanneer worden zorgverleners, die zorg leveren in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven en andere zorgververleners die behoren tot de eerste groep uit de vaccinatiestrategie, uitgenodigd om een afspraak te maken voor hun vaccinatie?
 4. Kunt u duidelijkheid scheppen over welke personen in de kleinschalige woon- en ouderinitiatieven onder welke doelgroep vallen en wanneer zij gevaccineerd zullen worden?
 5. Kunt u zorgen dat de informatie op de website van de rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) overeenkomt met elkaar, aangezien dit nu niet het geval is?
 6. Bent u bereid om bij de vaccinatie van kleinschalige woonvormen geen onderscheid te maken op basis van indicatie, maar alle bewoners gelijktijdig te laten vaccineren ongeacht op basis van welke zorgwet hun indicatie is afgegeven?
 7. Kunt u expliciteren wanneer zorgverleners worden gevaccineerd die op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via een pgb zorg leveren in de verpleeghuis-/gehandicaptenzorg, zowel thuis als in kleinschalige woonvormen?
 8. Kunt u expliciteren wanneer zorgverleners worden gevaccineerd die op basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) via een pgb zorg leveren in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz)?
 9. Bent u bereid deze vragen voor het eerstvolgende debat rondom het coronavirus te beantwoorden?

De minister moet deze vragen nog beantwoorden.

Woensdag 3 februari 2021

17.20 uur
We hebben de woordvoerders van de Tweede Kamer een brief gestuurd met aandachtspunten voor het debat over het coronavirus op donderdag 4 februari 2021. Je kunt onze brief hieronder lezen.

Brief aan woordvoerders Tweede Kamer met aandachtspunten voor coronadebat op 4 februari 2021

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 68 KB

Dinsdag 2 februari 2021

16.10 uur
Vaccinatie bewoners ouder- en wooninitiatieven: informatie is niet duidelijk

Bewoners van pgb gefinancierde ouder- en wooninitiatieven worden vanaf 25 januari, dit is de oorspronkelijke planning, door hun huisarts gevaccineerd. Het maakt niet uit of zij een Wlz of Wmo indicatie hebben.

Bewoners van deze initiatieven delen hun woning met elkaar en nemen gezamenlijk deel aan groepsactiviteiten. Vaccinatie in één keer voor alle bewoners is efficiënter. En het betekent in de praktijk dat enige versoepeling van coronamaatregelen voor alle bewoners kan gelden.

Nu blijkt dat de informatie in de pas verschenen richtlijn voor huisartsen van het Nederlands Huisartsen Genootschap over vaccinatie in ouder- en wooninitiatieven anders is. Hierin staat dat alléén mensen met een verstandelijke beperking en verpleeghuisbewoners voor vaccinatie in het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking komen. Op de RIVM website staat dat vaccinatie alleen is voor bewoners met een Wlz indicatie.

Dit is onduidelijk. We hebben het direct bij het ministerie van VWS aan de orde gesteld. We houden de vinger aan de pols en koersen op aanpassing van de NHG richtlijn. We laten het je weten zodra er nieuwe informatie is.

Maandag 1 februari 2021

9.20 uur
Heb je soms last van ernstige psychische nood, zoals PTSS of een ernstige angststoornis? Dan mag je een ommetje maken tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Op rijksoverheid.nl staat wanneer dat mag en wat je bij je moet hebben. Dit moet je doen:

 • Vraag je elke keer af of het echt nodig is tijdens de avondklok.
 • Zorg dat je een eigen verklaring bij je hebt waarin je jouw (nood)situatie uitlegt.
 • Zorg dat je een verklaring van jouw BIG-geregistreerde behandelaar bij je hebt. Hierin moet staan dat het vanwege jouw veiligheid en die van je omgeving nodig is om bij oplopende spanningen een wandeling in de buitenlucht te maken.

Donderdag 28 januari 2021

18.05 uur
Op maandag 25 januari 2012 hebben wij leden bijgepraat over de maatregelen rond ‘pgb en corona’. De belangrijkste onderwerpen zijn vaccineren, avondklok en zorgbonus. Hierover zijn ook vragen gesteld.

 • 0.00-3.20: Uitleg programma en poll
 • 3.21-9.25: Aline Molenaar over vaccineren
 • 9.26-16.05: Brigitte Nitsche over vaccineren in pgb-gefinancierde kleinschalige woonvormen
 • 16.06-22.10: Aline Molenaar over de zorgbonus voor pgb zorgverleners
 • 22.11-24.55: Aline Molenaar over de avondklok
 • 24.56-48.34: Vragen en antwoorden over vaccineren, zorgbonus, avondklok, mondkapjes, niet-geleverde zorg en EKC-toeslag.

Je kunt deze opname hieronder terugkijken.

Zoombijeenkomst Pgb en corona - 25 januari 2021 Bron: youtu.be

Dinsdag 26 januari 2021

14.20 uur
Het is op dit moment in Nederland onduidelijk wie wanneer wordt gevaccineerd. Dit komt omdat de voorrang voor bepaalde groepen telkens wijzigt en er minder vaccin wordt geleverd dan in eerste instantie toegezegd.

Maandag 25 januari 2021

14.52 uur
Avondklok: welke verklaring moet je zorgverlener bij zich hebben?

De werkgeversverklaring vul je als budgethouder in voor jouw zorgverlener(s) met een arbeidsovereenkomst. Je ondertekent deze en geeft deze aan je zorgverlener(s).

Heb je een overeenkomst met een zzp-er en/of een familie overeenkomst ‘met naasten die niet bij jou wonen’? Dan is alleen een eigen verklaring genoeg. De eigen verklaring moet iedereen die na 21.00 uur op straat is bij zich hebben, dus ook jouw zorgverleners. Deze verklaring vult je zorgverlener zelf in. Wel is het goed in deze verklaring de opdrachtgever, jij dus als budgethouder, te zetten. Je kunt deze verklaring eventueel ook ondertekenen.

Vrijdag 22 januari 2021

13.50 uur
De zorgbonus van 1000 euro netto voor je zorgverleners kun je vanaf 1 maart 2021 aanvragen. Wanneer kan je zorgverlener deze bonus krijgen? En hoe gaat dit in zijn werk? We laten het je volgende week weten.

12.40 uur
Avondklok: mag mijn zorgverlener nog wel komen? Je leest het in ons nieuwsbericht.