Overige informatie en antwoorden op vragen vind je in onze slimme lijst Pgb en corona. Recent aangevuld met de meest gestelde vragen over vaccinatie en avondklok.

Donderdag 4 maart 2021

De afspraken, zoals ze in ons nieuwsbericht Vaccinatie bewoners met Wlz-indicatie in ouder- en wooninitiatieven van 18 februari 2021 staan, gelden nog steeds.

Wonen er in jouw initiatief ook bewoners met een GGZ Wlz-indicatie, met een Wmo-indicatie of partners van ouderen met dementie? Dan kunnen zij samen met de bewoners met een Wlz-indicatie via de huisartsenpost (HAP) het vaccin krijgen. Laat dit dus weten aan jouw HAP.

Is de HAP niet op de hoogte en wil de HAP niet iedereen tegelijkertijd vaccineren? Bel dan het RIVM om dit te melden via 088 6788900 en kies voor optie 5. Zij gaan dan regelen dat de HAP alsnog alle bewoners in jouw initiatief het vaccin geeft.

Donderdag 25 februari 2021

Dinsdag 2 maart zitten we samen met andere organisaties met minister De Jonge om de tafel. We bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met een kwetsbare gezondheid en/of de cirkel van mensen om hen heen ook zo snel mogelijk een vaccin kunnen krijgen. Zie ook onze brief aan de Kamer in de update van woensdag 24 februari 2021 hieronder.

Woensdag 24 februari 2021

We hebben met Ieder(in) en KansPlus in een brief gevraagd om tijdens het coronadebat vandaag voorrang bij vaccinatie te vragen voor mensen  met een medisch risico (18-60 jaar) die steeds later aan de beurt komen in het vaccinatieschema. En we vragen voor een eigen plek voor mantelzorgers in het schema.

Inbreng Ieder(in), Per Saldo en Kansplus voor coronadebat 24 februari 2021

Donderdag 18 februari 2021

Het RIVM heeft een wegwijzer gepubliceerd. Dit schema wijst werkgevers en zzp’ers met vragen over het vaccinatieprogramma voor zorgmedewerkers de weg naar de juist instantie of website.

Wegwijzer vragen vaccinatieprogramma zorgmedewerkers

Woensdag 10 februari 2021

15.15 uur
De avondklok is verlengd van 10 februari 21.00 uur tot en met 3 maart 04.30 uur. De werkgeversverklaring blijft gewoon geldig. De eigen verklaring heeft als einddatum 9 februari 2021. Je zorgverleners moeten dus vanaf vanavond een eigen verklaring bij zich hebben met de nieuwe einddatum.
Een nieuwe eigen verklaring kun je downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Dinsdag 9 februari 2021

15.45 uur
Na overleg van ons met Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zijn onderstaande vragen opgesteld en op 8 februari 2021 doorgestuurd aan minister Hugo de Jonge:

 1. Bent u bekend met de zorgen over hun plek in de vaccinatiestrategie van zorgverleners die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) zorg leveren in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven?
 2. In hoeverre klopt het dat door de wijziging van de vaccinatiestrategie medio januari, voor deze groep zorgverleners de uitnodigingspakketten zijn stopgezet en andere groepen voorrang hebben gekregen?
 3. Wanneer worden zorgverleners, die zorg leveren in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven en andere zorgververleners die behoren tot de eerste groep uit de vaccinatiestrategie, uitgenodigd om een afspraak te maken voor hun vaccinatie?
 4. Kunt u duidelijkheid scheppen over welke personen in de kleinschalige woon- en ouderinitiatieven onder welke doelgroep vallen en wanneer zij gevaccineerd zullen worden?
 5. Kunt u zorgen dat de informatie op de website van de rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) overeenkomt met elkaar, aangezien dit nu niet het geval is?
 6. Bent u bereid om bij de vaccinatie van kleinschalige woonvormen geen onderscheid te maken op basis van indicatie, maar alle bewoners gelijktijdig te laten vaccineren ongeacht op basis van welke zorgwet hun indicatie is afgegeven?
 7. Kunt u expliciteren wanneer zorgverleners worden gevaccineerd die op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via een pgb zorg leveren in de verpleeghuis-/gehandicaptenzorg, zowel thuis als in kleinschalige woonvormen?
 8. Kunt u expliciteren wanneer zorgverleners worden gevaccineerd die op basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) via een pgb zorg leveren in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz)?
 9. Bent u bereid deze vragen voor het eerstvolgende debat rondom het coronavirus te beantwoorden?

De minister moet deze vragen nog beantwoorden.

Woensdag 3 februari 2021

17.20 uur
We hebben de woordvoerders van de Tweede Kamer een brief gestuurd met aandachtspunten voor het debat over het coronavirus op donderdag 4 februari 2021. Je kunt onze brief hieronder lezen.

Brief aan woordvoerders Tweede Kamer met aandachtspunten voor coronadebat op 4 februari 2021

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 68 KB

Dinsdag 2 februari 2021

16.10 uur
Vaccinatie bewoners ouder- en wooninitiatieven: informatie is niet duidelijk

Bewoners van pgb gefinancierde ouder- en wooninitiatieven worden vanaf 25 januari, dit is de oorspronkelijke planning, door hun huisarts gevaccineerd. Het maakt niet uit of zij een Wlz of Wmo indicatie hebben.

Bewoners van deze initiatieven delen hun woning met elkaar en nemen gezamenlijk deel aan groepsactiviteiten. Vaccinatie in één keer voor alle bewoners is efficiënter. En het betekent in de praktijk dat enige versoepeling van coronamaatregelen voor alle bewoners kan gelden.

Nu blijkt dat de informatie in de pas verschenen richtlijn voor huisartsen van het Nederlands Huisartsen Genootschap over vaccinatie in ouder- en wooninitiatieven anders is. Hierin staat dat alléén mensen met een verstandelijke beperking en verpleeghuisbewoners voor vaccinatie in het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking komen. Op de RIVM website staat dat vaccinatie alleen is voor bewoners met een Wlz indicatie.

Dit is onduidelijk. We hebben het direct bij het ministerie van VWS aan de orde gesteld. We houden de vinger aan de pols en koersen op aanpassing van de NHG richtlijn. We laten het je weten zodra er nieuwe informatie is.

Maandag 1 februari 2021

9.20 uur
Heb je soms last van ernstige psychische nood, zoals PTSS of een ernstige angststoornis? Dan mag je een ommetje maken tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Op rijksoverheid.nl staat wanneer dat mag en wat je bij je moet hebben. Dit moet je doen:

 • Vraag je elke keer af of het echt nodig is tijdens de avondklok.
 • Zorg dat je een eigen verklaring bij je hebt waarin je jouw (nood)situatie uitlegt.
 • Zorg dat je een verklaring van jouw BIG-geregistreerde behandelaar bij je hebt. Hierin moet staan dat het vanwege jouw veiligheid en die van je omgeving nodig is om bij oplopende spanningen een wandeling in de buitenlucht te maken.

Donderdag 28 januari 2021

18.05 uur
Op maandag 25 januari 2012 hebben wij leden bijgepraat over de maatregelen rond ‘pgb en corona’. De belangrijkste onderwerpen zijn vaccineren, avondklok en zorgbonus. Hierover zijn ook vragen gesteld.

 • 0.00-3.20: Uitleg programma en poll
 • 3.21-9.25: Aline Molenaar over vaccineren
 • 9.26-16.05: Brigitte Nitsche over vaccineren in pgb-gefinancierde kleinschalige woonvormen
 • 16.06-22.10: Aline Molenaar over de zorgbonus voor pgb zorgverleners
 • 22.11-24.55: Aline Molenaar over de avondklok
 • 24.56-48.34: Vragen en antwoorden over vaccineren, zorgbonus, avondklok, mondkapjes, niet-geleverde zorg en EKC-toeslag.

Je kunt deze opname hieronder terugkijken.

Zoombijeenkomst Pgb en corona - 25 januari 2021 Bron: youtu.be

Dinsdag 26 januari 2021

14.20 uur
Het is op dit moment in Nederland onduidelijk wie wanneer wordt gevaccineerd. Dit komt omdat de voorrang voor bepaalde groepen telkens wijzigt en er minder vaccin wordt geleverd dan in eerste instantie toegezegd.

Maandag 25 januari 2021

14.52 uur
Avondklok: welke verklaring moet je zorgverlener bij zich hebben?

De werkgeversverklaring vul je als budgethouder in voor jouw zorgverlener(s) met een arbeidsovereenkomst. Je ondertekent deze en geeft deze aan je zorgverlener(s).

Heb je een overeenkomst met een zzp-er en/of een familie overeenkomst ‘met naasten die niet bij jou wonen’? Dan is alleen een eigen verklaring genoeg. De eigen verklaring moet iedereen die na 21.00 uur op straat is bij zich hebben, dus ook jouw zorgverleners. Deze verklaring vult je zorgverlener zelf in. Wel is het goed in deze verklaring de opdrachtgever, jij dus als budgethouder, te zetten. Je kunt deze verklaring eventueel ook ondertekenen.

Vrijdag 22 januari 2021

13.50 uur
De zorgbonus van 1000 euro netto voor je zorgverleners kun je vanaf 1 maart 2021 aanvragen. Wanneer kan je zorgverlener deze bonus krijgen? En hoe gaat dit in zijn werk? We laten het je volgende week weten.

12.40 uur
Avondklok: mag mijn zorgverlener nog wel komen? Je leest het in ons nieuwsbericht.