Liveblog: Pgb en corona

Het zijn onzekere tijden waarin we allemaal veel vragen hebben. De antwoorden voor jou als budgethouder komen stap voor stap. Via ons liveblog houden we je dagelijks direct op de hoogte van de actuele situatie. Op rijksoverheid.nl vind je al antwoord op de meest gestelde vragen.

Overige informatie en antwoorden op vragen vind je in ons thema Pgb en corona. Hier staat ook onze slimme lijst Pgb en corona. Recent aangevuld met de meest gestelde vragen over vaccinatie en avondklok.

Oproep

Per 1 januari 2022 zijn een aantal afspraken rondom corona gestopt, omdat er nauwelijks signalen zijn dat voortzetten noodzakelijk is. Er vinden nog altijd wekelijks overleggen plaats tussen ons en het ministerie van VWS. Die gaan over de gevolgen van de versoepelde coronamaatregelen en de voortzetting van regelingen. Mocht jij helaas toch nog ergens tegenaan lopen door de corona(maatregelen), laat het ons dan weten. Stuur een bericht via ‘Meld jouw ervaring’. Beschrijf je situatie, in het kort jouw probleem en wat je al hebt gedaan om tot een oplossing te komen. We behandelen je bericht uiterst vertrouwelijk. En we delen je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden. Let op: lees voor de regeling EKC en beschermende materialen het bericht van 2 februari 2022 hieronder.

Maandag 5 december 2022

De regeling Extra Kosten door Corona (EKC) stopt per 1 januari 2023. Deze toeslag is er voor budgethouders die thuis extra zorg of vervangende zorg nodig hebben als gevolg van het coronavirus. Heb je extra kosten vanwege corona en de coronamaatregelen en kom je niet uit met jouw budget? Dan kun je een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag doen bij je zorgkantoor of gemeente. Bij je zorgkantoor kun je nog tot 17 maart 2023 je aanvraag over 2022 indienen. We adviseren om het bij je gemeente nog dit jaar te doen.

Maandag 19 september 2022

De overheid vindt het belangrijk om risicogroepen in het najaar extra te beschermen tegen het coronavirus. Ze verwacht dat de besmettingen in de winter gaan oplopen. Daarom kunnen zorgverleners, die werken voor budgethouders en uit het pgb worden betaald, vanaf nu een afspraak maken voor een herhaalprik. Lees hoe in ons nieuwsbericht Herhaalprik tegen corona voor pgb-zorgverleners.

Woensdag 1 juni 2022

Je kunt ook na 1 juni 2022 gratis FFP2-mondneusmaskers krijgen voor jezelf, je zorgverlener en/of mantelzorger bij een bepaald risiconiveau. En als je (symptomen van) corona hebt, kun je een pakket met beschermende middelen krijgen. Ook zelftests worden beschikbaar gesteld.

In het overzicht van de Rijksoverheid zie je wanneer je welke middelen kunt krijgen.

Lees ook de informatie op de website van Rijksoverheid, onder ‘Mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners’. 

Vrijdag 25 februari 2022

Afgelopen dinsdag is in de Tweede Kamer de motie Den Haan aan de orde geweest. Deze motie ging over het kunnen doorbetalen van niet-geleverde zorg in 2022. De motie is niet aangenomen, omdat de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) tegen hebben gestemd. Bij1, Volt, Denk, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP, Den Haan, Omtzigt, FvD, SGP, V Haga, Ja21, BBB hebben voor gestemd. Hiermee gaat het doorbetalen van niet-geleverde zorg in 2022 definitief niet meer door.

De motie ging over zorgverleners van budgethouders. Zij moeten zich aan strengere quarantaineregels houden vanwege de kwetsbare gezondheid van budgethouders. Ze kunnen daardoor vaak niet werken en lopen inkomsten mis. Den Haan heeft de regering gevraagd om in overleg te gaan met Per Saldo om te onderzoeken of de maatregel voor doorbetalen van niet-geleverde zorg met een halfjaar verlengd kan worden (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022). Het is zeer spijtig dat de regering hier nee op heeft gezegd.

Woensdag 16 februari 2022

Minister Ernst Kuipers heeft de Tweede Kamer na de persconferentie van gisteravond geïnformeerd over de versoepelingen van de coronamaatregelen.

Nederlanders met een kwetsbare gezondheid

Hij zegt in een brief dat het kabinet aandacht heeft voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De versoepelingen leveren voor hen mogelijk meer risico op om besmet te raken met het coronavirus. Hij heeft en houdt regelmatig overleg met cliënt- en seniorenorganisaties. Juist om met hen te bespreken wat de nieuwe situatie voor mensen met een kwetsbare gezondheid betekent en waar zij in de samenleving mee te maken krijgen.

Wij hebben ook overleg en kunnen hierbij jouw ervaringen goed gebruiken. Welke gevolgen hebben de versoepelingen voor jou? Meld het ons. Zie ook onze oproep hierboven.

Tijdens deze overleggen zullen ook adviezen worden gedeeld. Die delen we met jou via dit liveblog. De adviezen zijn ook te vinden op Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/

Wat als je je door medische redenen niet kunt laten testen voor toegang?

Er zijn mensen die zich door medische redenen niet kunnen laten testen. Ze kunnen dan geen toegang krijgen tot evenementen waarvoor een test nodig is. Voor hen komt er een medische uitzondering. De minister verwacht dat over een paar weken is geregeld hoe en waar je deze uitzondering kunt krijgen.

Woensdag 2 februari 2022

De regeling Extra Kosten vanwege Corona (EKC) loopt ook in 2022 door. Vanaf 1 januari 2022 kan alleen een vergoeding worden aangevraagd voor:

 • een vervangende zorgverlener bij ziekteverzuim;
 • (het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is;
 • het vaccineren van de zorgverlener tijdens werktijd (tot een maximum van 2 uur).

Ook de regeling voor het verstrekken van beschermingsmaterialen voor pgb-zorgverleners en mantelzorgers via de apotheken gaat in 2022 door. Lees voor meer informatie de Slimme lijst Pgb en Corona.

Dinsdag 1 februari 2022

Zelftesten en mondkapjes voor sociale minima en wijken met veel besmettingen

Gemeenten kunnen kosteloos zelftesten en mondneusmaskers (chirurgisch, type IIR) bestellen om deze uit te delen aan mensen met lage inkomens.

Daarnaast zijn er 30 gemeenten met een lage vaccinatiegraad en een hoog aantal besmettingen vastgesteld. Hier worden, voorlopig tot 1 mei 2022, zelftesten en mondkapjes aan alle inwoners uitgedeeld.

De verwachting is dat gemeenten vanaf half februari kunnen beginnen met uitdelen. Dit lees je op de website van de VNG. Uit eigen bron horen we dat sommigen gemeenten al zijn begonnen met uitdelen aan mensen met een laag inkomen.

Dinsdag 11 januari 2022

Heb je een pgb in de Wlz? Dan moet je de niet-geleverde zorg die je hebt doorbetaald tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 vóór 18 februari 2022 doorgeven aan de SVB.

Heb je een pgb vanuit de Jeugdwet, Wmo of Zvw dan moet je de uren niet-geleverde zorg wel bijhouden. De gemeenten en de zorgverzekeraars kunnen erom vragen. Je hoeft de uren niet te melden op een speciaal formulier.

Vrijdag 24 december 2021

We zijn druk en uitvoerig in overleg over de regeling doorbetalen van niet-geleverde zorg in 2022. We gaan ervan uit dat de regeling verlengd wordt. Het besluit hierover moet echter genomen worden in de nieuwe ministerraad.

Woensdag 22 december 2021

Het ministerie van VWS heeft ons het volgende laten weten:
De  regeling doorbetalen van niet-geleverde zorg stopt per 1 januari 2022. En de regeling Extra Kosten Corona (EKC) is aangepast.

Vanaf 1 januari 2022 kan alleen een vergoeding worden aangevraagd voor:

 • een vervangende zorgverlener bij ziekteverzuim;
 • (het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is;
 • het vaccineren van de zorgverlener tijdens werktijd (tot een maximum van 2 uur).

Tot nu toe kunnen budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties bij hun apotheek gratis persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen. De minister is van plan om deze voorziening in 2022 te verlengen. Het is dus nog niet zeker of het ook echt gebeurt. Kijk op rijksoverheid.nl voor de laatste informatie hierover.

Volgens het ministerie biedt de vergoeding van extra kosten op dit moment voldoende financiële rust in de zorgsector als geheel. Dat geldt in principe ook voor het pgb. Ze gaan het opnieuw bekijken als de coronacrisis leidt tot meer maatregelen.

We hebben er nog een keer op aangedrongen om de regeling doorbetalen niet-geleverde zorg en het verstrekken van gratis persoonlijke beschermingsmiddelen vanaf 1 januari 2022 door te laten lopen. De extra maatregelen zijn er na de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 al. Bovendien zijn er nog steeds veel besmettingen en is de omikronvariant in opkomst.

We verwachten dat er pas in januari een vervolg komt.

Dinsdag 21 december 2021

Mantelzorger en boosterprik

Het is helaas niet meer mogelijk om een afspraak te maken om tegelijkertijd met een partner gevaccineerd te worden. Door de drukte aan de afsprakenlijn van de GGD kunnen zij deze extra telefoontjes niet meer aannemen.
Kijk voor het laatste nieuws op de site van Mantelzorg NL.

Maandag 20 december 2021

Mantelzorger en boosterprik

Mantelzorgers krijgen geen voorrang bij de boostervaccinatie. De uitnodiging voor de vaccinatie gebeurt op basis van leeftijd.

Sommige mantelzorgers van 60+ kunnen eerder in aanmerking komen. Iemand van 60+ die een uitnodiging krijgt voor de boostervaccinatie mag zijn of haar partner meenemen. Is er geen partner, dan mag diegene in plaats daarvan een mantelzorger meenemen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De persoon die een partner of mantelzorger wil meenemen heeft een uitnodiging ontvangen voor de boostervaccinatie;
 • De partner of mantelzorger is 60+;
 • Het is minimaal 3 maanden geleden dat de partner of mantelzorger een vaccinatie heeft gehad of een positieve besmetting heeft doorgemaakt;
 • De afspraak om samen naar de vaccinatielocatie te gaan moet telefonisch gemaakt worden;
 • Beide personen zijn aanwezig tijdens dat telefoongesprek. Dit is noodzakelijk omdat er toestemming moet worden gegeven;
 • Beide personen komen tegelijkertijd naar de vaccinatie locatie.

Het is niet noodzakelijk dat de partner of mantelzorger op hetzelfde adres woont als de 60+ er met wie hij of zij meekomt.

Regeling Extra Kosten Corona (EKC)

Vorige week woensdag hebben we gemeld dat de EKC-regeling, ofwel Extra Kosten Corona, vanaf 1 januari 2022 alleen nog kan voor het inhuren van vervangende en/of duurdere zorgverleners. Het ministerie van VWS heeft ons inmiddels laten weten dat de EKC-regeling toch hetzelfde blijft als in 2021. Je kunt ook na 31 december 2021 EKC aanvragen als je zorgverlener vanwege besmetting met corona niet kan komen en je een duurdere vervanger inhuurt. Of als je dagbesteding dicht gaat en je thuis begeleiding nodig hebt. Maar ook als je een hoger uurtarief moet betalen omdat de dagbesteding aan de richtlijnen van het RIVM moet voldoen. Kijk in onze slimme lijst over corona als je meer wil weten over EKC.

Woensdag 15 december 2021

Boosterprik voor pgb-zorgverleners

Budgethouders ontvangen vrijdag 17 december of zaterdag 18 december 2021 een uitnodiging voor de boosterprik voor hun zorgverleners van de SVB. Zorgverleners die werken op basis van een pgb-Zvw kunnen zich melden bij Solopartners.

Boosterprik voor budgethouders

Voor budgethouders gelden dezelfde regels als voor alle Nederlanders. Wel kunnen hun mantelzorgers ook een afspraak maken als de budgethouder de uitnodiging heeft gekregen. Het ministerie gaat geen doelgroepen voorrang geven, want dat vertraagt het proces van boosterprikken en ze willen het juist versnellen.

Gisteren is bekend gemaakt dat vanwege de omikronvariant elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden krijgt. Tot nu toe wordt er gevaccineerd van oud naar jong en dat blijft zo. De booster wordt gegeven na 3 maanden in plaats van na 6 maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 60-plussers een uitnodiging voor een booster.

Voor niet-mobiele thuiswonende budgethouders en niet-mobiele bewoners in kleinschalige woonvormen zonder eigen medische dienst zijn de huisartsen gevraagd te helpen bij de boosterprik.

Doorbetalen niet-geleverde zorg en EKC

De regeling om niet geleverde zorg door te kunnen betalen stopt vanaf 1 januari 2022. Het ministerie van VWS kan de regeling laten herleven. Dat betekent dat als er voldoende reden is de regeling wel weer gaat gelden. Op dit moment is dat volgens het ministerie van VWS niet zo.

De EKC-regeling, ofwel Extra Kosten Corona, is vanaf 1 januari 2022 alleen nog voor het inhuren van vervangende en/of duurdere zorgverleners. Dus als je zorgverlener vanwege besmetting met corona niet kan komen en je iemand anders inhuurt. Of als je dagbesteding dicht gaat en je thuis begeleiding nodig hebt.

We vinden dit onvoldoende en zijn het er niet mee eens. De maatregelen, de vele besmettingen en verwachte komst van de omikronvariant zijn allemaal redenen om de regelingen, zoals ze nu zijn, door te laten gaan in 2022. Op dit moment zijn we hard aan het werk om dit voor elkaar te krijgen.

Vrijdag 10 december 2021

Boosterprik voor pgb-zorgverleners

Zojuist heeft het ministerie van VWS ons het volgende laten weten:
Zorgverleners die werken op basis van een pgb-Wlz, pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet krijgen bericht van hun budgethouder. De budgethouder ontvangt voor elke zorgverlener een brief van de SVB met daarin een unieke code.

Met deze code kan de zorgverlener zich aanmelden via de website wachtrijbooster.nl. Hierdoor is het voor de GGD duidelijk dat het een zorgmedewerker betreft en met voorrang gevaccineerd moet worden. De aanmelding zorgt ervoor dat de zorgverlener op de wachtlijst komt te staan en snelle toegang krijgt tot vaccinatie.

Zorgverleners die werken op basis van een pgb-Zvw ontvangen een uitnodiging via Solopartners. Voor alle zorgverleners geldt dat het langer dan 6 maanden geleden moet zijn dat zij de laatste prik hebben gehad.

Boosterprik voor budgethouders

Voor budgethouders zelf geldt de algemene regeling die er voor alle Nederlanders is. Mensen van 60 jaar en ouder worden van oud naar jong uitgenodigd om de extra prik te halen. Het moet langer dan 6 maanden geleden zijn dat ze de laatste prik hebben gehad. Hun mantelzorgers kunnen ook een afspraak maken als de budgethouder de uitnodiging heeft gekregen.
De thuiswonende 60-plussers die niet zelf of met iemand naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen gaan, kunnen door de huisartsen worden aangemeld bij de GGD. Zij zullen vanaf januari thuis worden geprikt door de GGD.

Alle informatie vind je op rijksoverheid.nl.

We vinden dat de mensen met de meest kwetsbare gezondheid, zoals degenen die beademing nodig hebben, net als bij de gewone vaccinatie nu ook weer voorrang moeten krijgen. We proberen deze voorrang voor elkaar te krijgen en laten het weten als het gaat gebeuren.

Coronavaccinatie voor jonge kinderen met verhoogd medisch risico

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met onderliggende aandoeningen krijgen een coronavaccinatie aangeboden. Het gaat om kinderen met bepaalde ziektes, zoals ernstige astma, chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen. Deze kinderen hebben een hogere kans om door een coronabesmetting in het ziekenhuis terecht te komen. Ze krijgen een uitnodiging van de kinderarts. Ze verwachten dat de vaccinatie, met een aangepaste dosering van het Pfizer-vaccin, start vanaf 20 december 2021 bij de GGD.
Lees het volledige bericht op rijksoverheid.nl.

Woensdag 1 december 2021

Boosterprik voor kleinschalige woonvormen

Bewoners van instellingen, dus ook van kleinschalige woonvormen, die jonger zijn dan 18 jaar krijgen nog geen boosterprik. De vaccins die hiervoor worden gebruikt, zijn door de EMA nog niet goedgekeurd voor gebruik bij mensen onder de 18 jaar. En bewoners tussen de 18 en 60 jaar kunnen niet zelf een afspraak maken bij de GGD, omdat ze nog geen persoonlijke uitnodiging hebben gekregen. Hoe je de boosterprik kunt regelen voor jouw bewoners is nu bekend en staat op verschillende websites.

Hoe vraag je als ouder- en wooninitiatief de boosterprik voor jouw bewoners aan?

 • Als de vaccinatie voor jouw bewoners minimaal 6 maanden geleden is gedaan, kun je een groepsafspraak maken voor de boosterprik.
 • Het initiatief meldt de bewoners aan via het aanmeldformulier op www.vaccinatie-instellingen.nl bij de centrale GGD. Dit kan vanaf 18 november 2021.
 • Daarna neemt de regionale GGD contact op om een afspraak te maken. De mobiele bewoners krijgen op een GGD-locatie allemaal tegelijk de boosterprik.
 • Afhankelijk van de regio starten de GGD-en met prikken tussen 24 november 2021 en uiterlijk 1 januari 2022.
 • Er is toestemming van je bewoners nodig voor de boosterprik en het opvragen van medische gegevens bij de huisarts. De GGD controleert vooraf of er toestemming is gegeven.
 • Het toestemmingsformulier en een uitnodiging voor je bewoners staat op www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen-boostervaccinatie-van-bewoners-door-vaccinatieteams-ggd.
 • Op deze site vind je ook uitleg over de aanpak voor kleinschalige woonvormen.

Donderdag 18 november 2021

Uitbreiding algemene informatie over het kunnen krijgen van een boosterprik (lees ook  hieronder bij boosterprik voor zorgverleners, kleinschalige woonvormen en budgethouders):

 • je krijgt de boosterprik 6 maanden of langer na je laatste vaccinatie;
 • heb je de griepprik gehad, dan kun je de booster 1 week of langer daarna krijgen;
 • krijg je eerst de boosterprik en daarna de griepprik, dan moet daar 2 weken tussen zitten.

Krijg je geen afspraak voor een boosterprik vanwege je griepprik en klopt het niet met wat hierboven staat? Wijs diegene dan op de informatie hierover op rivm.nl.

Kun je vanwege je gezondheid niet gevaccineerd worden?

Het ministerie van VWS is bezig met een regeling, zodat je een tijdelijke QR-code kunt aanvragen. Een arts en eventueel andere deskundigen beoordelen je aanvraag. Er moet echt een goede reden zijn, dus alleen als je om medische redenen het vaccin niet kunt krijgen. Het is niet bedoeld voor mensen die zich niet willen laten vaccineren of die denken dat het vaccin niet goed voor ze is. Het duurt nog enkele weken voor je dit kunt gaan regelen.
Met een tijdelijke QR-code kun je naar alle plekken waar de coronapas nodig is. Vraag jezelf wel elke keer af wat de risico’s voor jou zijn om naar zo’n plek te gaan.

Boosterprik in kleinschalige woonvormen

Op 15 november hebben we hier gemeld dat kleinschalige woonvormen zonder eigen medische dienst zich vanaf 18 november, dus vandaag, bij hun GGD kunnen melden voor een boosterprik voor de bewoners. Deze informatie van het ministerie van VWS lijkt niet door te zijn gekomen bij de GGD.

Daarom proberen we nu over de volgende drie punten duidelijkheid te krijgen:
• Moeten kleinschalige initiatieven zich bij de GGD melden? En zo ja, bij welke? En is er een speciaal telefoonnummer of mailadres?
• Kunnen alle bewoners tegelijk de boostervaccinatie krijgen (net als in de eerste ronde)?
• Is er van alle bewoners weer een toestemmingsbrief voor de boosterprik nodig?

Op dit moment weten we dat kleinschalige initiatieven die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie de informatie over de boostervaccinatie via hun brancheorganisatie krijgen. Voor de overige kleinschalige initiatieven komt nog een aanpak, die bekend wordt gemaakt via rijksoverheid.nl en rivm.nl. We weten nog niet wanneer deze aanpak er zal zijn. Zodra we nieuwe informatie krijgen, melden we het hier.

Maandag 15 november 2021

In het algemeen geldt voor het kunnen krijgen van een boosterprik:

 • dat je jouw vaccinatie 6 maanden of langer geleden hebt gekregen, en
 • dat je jouw griepprik 2 weken of langer geleden hebt gekregen.

Boosterprik zorgverleners

Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder kunnen een boosterprik krijgen. De minister geeft aan met ons (Per Saldo) in overleg te gaan over hoe zorgverleners van budgethouders zo snel mogelijk een boosterprik kunnen krijgen. We zijn al in gesprek, hebben een voorstel gedaan en wachten op antwoord van de minister.

Boosterprik in kleinschalige woonvormen

Bewoners van instellingen, dus ook van kleinschalige woonvormen, die jonger zijn dan 18 jaar krijgen nog geen boosterprik. De vaccins die hiervoor worden gebruikt, zijn door de EMA nog niet goedgekeurd voor gebruik bij mensen onder de 18 jaar.

Kleinschalige woonvormen hebben geen eigen medische dienst. Ze kunnen samen met de GGD afspreken wanneer bewoners boven de 18 jaar een boosterprik kunnen krijgen. Kleinschalige woonvormen kunnen zich vanaf 18 november bij hun GGD melden. De GGD start met prikken vanaf 1 januari 2022.

Boosterprik budgethouders

Voor budgethouders zelf geldt de algemene regeling die er voor alle Nederlanders is. Eerst zijn de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt. Ze kunnen vanaf 19 november een boosterprik krijgen. Daarna zijn de 60-plussers aan de beurt en vervolgens iedereen onder de 60 die een boosterprik wil. Mocht er nog informatie komen voor specifieke doelgroepen dan zullen we dit zo snel mogelijk in dit liveblog delen.

De thuiswonende 60-plussers die niet zelf of met iemand naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen gaan, kunnen door de huisartsen worden aangemeld bij de GGD. Zij zullen vanaf januari thuis worden geprikt door de GGD.

Positieve test en quarantaine

Is een huisgenoot van jou of van je zorgverlener positief getest? Dan moet iedereen in huis in quarantaine. Ook als je bent gevaccineerd. Dit kan betekenen dat je zorgverlener niet meer kan komen. Tot en met 31 december 2021 mag je niet-geleverde zorg doorbetalen. Dit geldt ook voor de regeling ‘Extra Kosten Corona’. We hebben het ministerie van VWS al gevraagd om niet-geleverde zorg ook na 31 december 2021 te kunnen doorbetalen. We wachten nog op antwoord.

Donderdag 11 november 2021

We merken dat jullie weer meer vragen hebben over mogelijke coronamaatregelen. De vragen gaan vooral over de boosterprik en de griepprik. Morgen is er een persconferentie van Rutte en De Jonge. Daarna ontvangen we een brief van het ministerie van VWS met mogelijke maatregelen die ook voor budgethouders van belang kunnen zijn. Als er belangrijk nieuws is, melden we dit aanstaande maandag 15 november, uiterlijk 12.00 uur, in dit liveblog.

Dinsdag 26 oktober 2021

Heb je de tweede zorgbonus aangevraagd voor jouw zorgverlener? Morgen of donderdag ontvang je als budgethouder een brief over de toekenning. Begin november ontvangt je zorgverlener de bonus. Het is een nettobedrag van €384,71 en is belastingvrij. Dit betekent dat jouw zorgverlener de zorgbonus niet hoeft op te geven bij de belastingaangifte. Meer informatie over de tweede zorgbonus vind je op de website van de SVB.

Vrijdag 15 oktober 2021

Val je onder de kwetsbare groepen en zit je in thuisisolatie? Dan kun je Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en/of zelftests gratis krijgen bij de apotheek. De Rijksoverheid heeft een uitleg gemaakt. Hierin staat in welke situatie je de persoonlijke beschermingsmiddelen en/of zelftests kunt krijgen bij de apotheek. Deze uitleg is uitgebreid. De nieuwe versie vind je op de website van Rijksoverheid.

Maandag 11 oktober 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking Ventileren zo gedaan bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.

Woensdag 30 juni 2021

De coronamaatregelen zijn steeds verder versoepeld. En het dragen van mondneusmaskers is niet meer verplicht. Het ministerie van VWS heeft besloten de mogelijkheid tot het preventief gratis verstrekken van mondneusmaskers niet direct, maar vanaf 1 september 2021, te laten vervallen. Op de website van de rijksoverheid lees je, dat mantelzorgers en pgb- zorgverleners tot 1 september 2021 bij de apotheek gratis mondneusmaskers kunnen afhalen. Dat hangt af van:

 • het aantal besmettingen in je regio;
 • de (mogelijke) besmetting van de zorgvrager/budgethouder.

Over deze maatregel informeerden we je eerder in dit nieuwsbericht. Op 1 september 2021 vervalt deze regeling. Vanaf dan kun je geen gratis mondneusmaskers meer ophalen bij de apotheek.

Dinsdag 22 juni 2021

In het nieuwsbericht op svb.nl/pgb vind je per wet (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) informatie over het bijhouden van niet-geleverde zorg vanwege corona.

Nieuwsbericht SVB ‘Bijhouden niet-geleverde zorg’

Dinsdag 1 juni 2021

Via de site van Solo Partners kunnen je zorgverleners zich niet meer aanmelden voor voorrang op vaccinatie. Ze krijgen nu net als alle andere Nederlanders een uitnodiging op basis van hun geboortejaar.

Vrijdag 14 mei 2021

09:03 uur

Heb je een zorgbonus aangevraagd voor je zorgverlener(s)? Dan ontvang je vandaag of morgen bericht van de SVB. In de brief staat of je zorgverlener de zorgbonus van € 1.000,- netto krijgt. Bijna 16.000 zorgverleners krijgen rond 28 mei 2021 de zorgbonus op hun rekening. Ze hoeven hierover geen belasting te betalen en het niet op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting over 2021.

Meer informatie vind je op svb.nl/nettozorgbonus.

Dinsdag 4 mei 2021

16.40 uur

Hoor je bij de groep die jaarlijks een griepprik krijgt? Dan kun je vanaf nu een uitnodiging voor vaccinatie krijgen. Weet je niet of je tot deze groep hoort? Of wil je weten wat je moet doen als je geen uitnodiging krijgt? Op rijksoverheid.nl onder het kopje Andere medische risicogroepen vind je hierover goede uitleg.

Maandag 26 april 2021

10.24 uur

Na wekenlange inspanning van onze kant is het gelukt om ook bewoners met een Wlz-ggz indicatie in ouder- en wooninitiatieven een vaccinatie te laten krijgen. Lees ons nieuwsbericht.

Maandag 19 april 2021

17:29 uur

Vanaf morgen, dinsdag 20 april, kunnen je zorgverleners weer een afspraak voor vaccinatie maken bij de GGD. Dit hebben we zojuist van het ministerie van VWS gehoord. Het gaat om meerdere zorgverleners, niet alleen pgb-zorgverleners, dus het kan druk zijn aan de telefoon.

We hebben de afgelopen week veel berichten van zorgverleners ontvangen die geen afspraak konden maken. We hebben het meerdere keren aan de orde gesteld bij het ministerie van VWS en het is vandaag in een overleg afgesproken.

13:36 uur

Na wekenlange inspanning van onze kant is er eindelijk een doorbraak voor de kleinschalige ouder- en wooninitiatieven, waar een deel van de bewoners vergeten is bij de eerdere vaccinatieronden. Ouder- en wooninitiatieven, die al in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie (bijvoorbeeld op basis van Wlz Gehandicaptenzorgindicatie) en waar nu een ‘veegronde’ plaatsvindt, mogen nu ook alle overige bewoners opgeven voor vaccinatie. Het gaat dan om bewoners:

 • met een Wlz-GGz-indicatie;
 • met een Wmo-indicatie.

Zij kunnen deze bewoners aanmelden bij thuisvaccinatie.nl met het aanmeldformulier thuisvaccinatie door het te mailen naar [email protected].

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van het RIVM.

Let op: initiatieven die alleen bewoners hebben met een (Wlz-)GGz-indicatie krijgen binnenkort de mogelijkheid een uitnodigingspakket voor hun bewoners aan te vragen. Zodra we hierover meer horen, laten we het je weten.

*Een veegronde is een extra ronde om te zorgen dat de bewoners die eerder zijn vergeten nu ook het vaccin kunnen krijgen.

Vrijdag 9 april 2021

09:13 uur

Mijn afspraak voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin is afgezegd, wat moet ik doen?

Op dit moment hoef je nog niks te doen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de afspraken snel opnieuw in te plannen. Mensen onder de 60 jaar krijgen een ander vaccin. Meer informatie over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin lees je op de website van de Rijksoverheid.

Dinsdag 6 april 2021

13:36 uur

Er is nog wat onduidelijkheid over de mondneusmaskers die jij of je zorgverlener kunt halen bij je apotheek bij een verhoogd risico op besmetting in jouw regio. Jouw zorgverlener kan de mondneusmaskers ophalen voor jou, maar deze staan wel op jouw naam. Er zit een maximum aan wat je per maand kunt krijgen voor jou en je zorgverleners. Dit zijn 2 pakketten (50 stuks per pakket) of 1 pakket van 100 stuks.

Donderdag 1 april 2021

15:00 uur

Ben je een organisatie en heb je voor jouw pgb zorgverleners nog geen vaccinatie-uitnodigingsbrief aangevraagd? Doe dit dan zo snel mogelijk via het aanmeldformulier van het RIVM, lees ook Zorginstellingen: vaccinatie zorgmedewerkers | RIVM

Woensdag 31 maart 2021

Afhalen gratis pakketten mondkapjes bij de apotheek:

 • Op 24 maart hebben wij hierover een bericht op onze website geplaatst.
 • Geeft jouw apotheek aan dat ze van niets weten? Dan kun je ze vertellen dat het ook op de website van de rijksoverheid staat (scroll naar ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners’).
 • Er zijn een paar apotheken die op dit moment op voorraad zitten te wachten, na dinsdag 6 april zou er voldoende moeten zijn.
 • Is dat niet zo dan kun je dat laten weten via [email protected].
 • Blijft jouw apotheek erbij dat ze van niets weten, stuur dan een mail naar [email protected], De KNMP zal vervolgens contact opnemen met jouw apotheek om ervoor te zorgen dat je de pakketten alsnog krijgt.
 • Geef in je mail aan KNMP wel duidelijk aan om welke apotheek het gaat en in welke woonplaats.

Maandag 29 maart 2021

10:20 uur

Heb je een Zvw-budget? Lees op de website van de SVB hoe je zorgverlener een uitnodiging voor vaccinatie kan aanvragen.

Dinsdag 23 maart 2021

16:20 uur

Ontvang je vandaag of morgen de brief van de SVB met de uitnodiging voor vaccinatie van je zorgverlener(s)? Laat je zorgverlener(s) dan zo snel mogelijk een afspraak maken bij de GGD. Ze zijn er klaar voor. Lukt het niet, laat het ons dan weten via [email protected].

Vrijdag 19 maart 2021

14:20 uur

We hebben meer duidelijkheid over de vaccinatie-uitnodigingen voor jouw zorgverleners. Je ontvangt 24 maart 2021 van de SVB een uitnodiging die je aan je zorgverleners kan geven zodat ze zich kunnen laten vaccineren. In deze uitnodiging staat hoe jouw zorgverlener een afspraak kan maken bij de GGD.

Heb je een pgb uit de Zorgverzekeringswet?
Dan ontvang je de uitnodiging voor je zorgverleners van je zorgverzekeraar. Wanneer dit precies is, is nu nog niet bekend. Waarschijnlijk komt hier volgende week meer duidelijkheid over. Zodra we meer weten, zullen we dit direct met je delen.

Vrijdag 19 maart 2021

10:08 uur

Het vaccineren met AstraZeneca was tijdelijk gestopt, omdat gekeken moest worden of het veilig was om ermee door te gaan. Nu we weten dat er weer met Astra Zeneca gevaccineerd kan gaan worden hebben de GGD’s heel wat in te halen. Dit betekent dat de brief die je 20 maart 2021 zou krijgen om je zorgverleners te laten vaccineren nu helaas nog niet komt. Volgende week wordt er duidelijk wanneer je de brief wel gaat ontvangen. We laten je dat dan direct weten.

Maandag 15 maart 2021

Gisteren is bekend gemaakt dat vaccineren met AstraZeneca tot en met zondag 28 maart 2021 is gestopt. Veel zorgmedewerkers zouden dit vaccin in deze periode krijgen. We weten nog niet wat dit voor jouw zorgverleners betekent. We hopen hierover snel meer duidelijkheid te krijgen. Als we meer weten zullen we dat meteen met je delen.

Vrijdag 12 maart 2021

Heb je een pgb uit de Jeugdwet, WMO of de Wet Langdurige zorg? Dan ontvang je op 20 maart van de SVB een uitnodiging die je aan je zorgverleners kan geven zodat ze zich kunnen laten vaccineren. In deze uitnodiging staat hoe jouw zorgverlener een afspraak kan maken bij de GGD.

Heb je een pgb uit de Zorgverzekeringswet?
Dan ontvang je de uitnodiging voor je zorgverleners van je zorgverzekeraar. Wanneer dit precies is, is nu nog niet bekend. Zodra we deze datum ook hebben zullen wij dat direct met je delen.

Dinsdag 9 maart 2021

We krijgen nog steeds veel reacties op de regeling van de zorgbonus voor pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Het positieve aan deze regeling is dat je voor je zzp’ers de bonus ook kunt aanvragen. Dat was voor zzp’ers die via zorg in natura werken niet zo.

Het ministerie van VWS geeft aan dat een zorgbonus van 1000 euro netto voor familie en naasten met een overeenkomst niet mogelijk is. Dit staat ook zo in de handreiking die ze hebben gemaakt. We vinden samen met jullie dat ook familie en naasten met een overeenkomst, die vaak veel zorg hebben opgevangen en nog steeds opvangen, erkenning en waardering moeten krijgen. Dat geldt ook voor mantelzorgers die veel meer zorg hebben geboden.

Gisteren tijdens de persconferentie heeft minister Hugo de Jonge deze mensen duidelijk benoemd en erkent dat ze heel veel doen. We blijven ons ervoor inzetten om naast mooie woorden ook een vorm van beloning voor jullie te krijgen. Of die beloning er ook komt, kunnen we niet beloven. Maar wij zullen er alles aan blijven doen.  Als we meer weten, delen we dat met jullie.

Donderdag 4 maart 2021

De afspraken, zoals ze in ons nieuwsbericht Vaccinatie bewoners met Wlz-indicatie in ouder- en wooninitiatieven van 18 februari 2021 staan, gelden nog steeds.

Wonen er in jouw initiatief ook bewoners met een GGZ Wlz-indicatie, met een Wmo-indicatie of partners van ouderen met dementie? Dan kunnen zij samen met de bewoners met een Wlz-indicatie via de huisartsenpost (HAP) het vaccin krijgen. Laat dit dus weten aan jouw HAP.

Is de HAP niet op de hoogte en wil de HAP niet iedereen tegelijkertijd vaccineren? Bel dan het RIVM om dit te melden via 088 6788900 en kies voor optie 5. Zij gaan dan regelen dat de HAP alsnog alle bewoners in jouw initiatief het vaccin geeft.

Donderdag 25 februari 2021

Dinsdag 2 maart zitten we samen met andere organisaties met minister De Jonge om de tafel. We bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met een kwetsbare gezondheid en/of de cirkel van mensen om hen heen ook zo snel mogelijk een vaccin kunnen krijgen. Zie ook onze brief aan de Kamer in de update van woensdag 24 februari 2021 hieronder.

Woensdag 24 februari 2021

We hebben met Ieder(in) en KansPlus in een brief gevraagd om tijdens het coronadebat vandaag voorrang bij vaccinatie te vragen voor mensen  met een medisch risico (18-60 jaar) die steeds later aan de beurt komen in het vaccinatieschema. En we vragen voor een eigen plek voor mantelzorgers in het schema.

Donderdag 18 februari 2021

Het RIVM heeft een wegwijzer gepubliceerd. Dit schema wijst werkgevers en zzp’ers met vragen over het vaccinatieprogramma voor zorgmedewerkers de weg naar de juist instantie of website.

Woensdag 10 februari 2021

15.15 uur

De avondklok is verlengd van 10 februari 21.00 uur tot en met 3 maart 04.30 uur. De werkgeversverklaring blijft gewoon geldig. De eigen verklaring heeft als einddatum 9 februari 2021. Je zorgverleners moeten dus vanaf vanavond een eigen verklaring bij zich hebben met de nieuwe einddatum.
Een nieuwe eigen verklaring kun je downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Dinsdag 9 februari 2021

15.45 uur

Na overleg van ons met Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zijn onderstaande vragen opgesteld en op 8 februari 2021 doorgestuurd aan minister Hugo de Jonge:

 1. Bent u bekend met de zorgen over hun plek in de vaccinatiestrategie van zorgverleners die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) zorg leveren in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven?
 2. In hoeverre klopt het dat door de wijziging van de vaccinatiestrategie medio januari, voor deze groep zorgverleners de uitnodigingspakketten zijn stopgezet en andere groepen voorrang hebben gekregen?
 3. Wanneer worden zorgverleners, die zorg leveren in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven en andere zorgververleners die behoren tot de eerste groep uit de vaccinatiestrategie, uitgenodigd om een afspraak te maken voor hun vaccinatie?
 4. Kunt u duidelijkheid scheppen over welke personen in de kleinschalige woon- en ouderinitiatieven onder welke doelgroep vallen en wanneer zij gevaccineerd zullen worden?
 5. Kunt u zorgen dat de informatie op de website van de rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) overeenkomt met elkaar, aangezien dit nu niet het geval is?
 6. Bent u bereid om bij de vaccinatie van kleinschalige woonvormen geen onderscheid te maken op basis van indicatie, maar alle bewoners gelijktijdig te laten vaccineren ongeacht op basis van welke zorgwet hun indicatie is afgegeven?
 7. Kunt u expliciteren wanneer zorgverleners worden gevaccineerd die op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via een pgb zorg leveren in de verpleeghuis-/gehandicaptenzorg, zowel thuis als in kleinschalige woonvormen?
 8. Kunt u expliciteren wanneer zorgverleners worden gevaccineerd die op basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) via een pgb zorg leveren in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz)?
 9. Bent u bereid deze vragen voor het eerstvolgende debat rondom het coronavirus te beantwoorden?

De minister moet deze vragen nog beantwoorden.

Woensdag 3 februari 2021

17.20 uur

We hebben de woordvoerders van de Tweede Kamer een brief gestuurd met aandachtspunten voor het debat over het coronavirus op donderdag 4 februari 2021. Je kunt onze brief hieronder lezen.

Dinsdag 2 februari 2021

16.10 uur

Vaccinatie bewoners ouder- en wooninitiatieven: informatie is niet duidelijk

Bewoners van pgb gefinancierde ouder- en wooninitiatieven worden vanaf 25 januari, dit is de oorspronkelijke planning, door hun huisarts gevaccineerd. Het maakt niet uit of zij een Wlz of Wmo indicatie hebben.

Bewoners van deze initiatieven delen hun woning met elkaar en nemen gezamenlijk deel aan groepsactiviteiten. Vaccinatie in één keer voor alle bewoners is efficiënter. En het betekent in de praktijk dat enige versoepeling van coronamaatregelen voor alle bewoners kan gelden.

Nu blijkt dat de informatie in de pas verschenen richtlijn voor huisartsen van het Nederlands Huisartsen Genootschap over vaccinatie in ouder- en wooninitiatieven anders is. Hierin staat dat alléén mensen met een verstandelijke beperking en verpleeghuisbewoners voor vaccinatie in het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking komen. Op de RIVM website staat dat vaccinatie alleen is voor bewoners met een Wlz indicatie.

Dit is onduidelijk. We hebben het direct bij het ministerie van VWS aan de orde gesteld. We houden de vinger aan de pols en koersen op aanpassing van de NHG richtlijn. We laten het je weten zodra er nieuwe informatie is.

Maandag 1 februari 2021

9.20 uur

Heb je soms last van ernstige psychische nood, zoals PTSS of een ernstige angststoornis? Dan mag je een ommetje maken tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Op rijksoverheid.nl staat wanneer dat mag en wat je bij je moet hebben. Dit moet je doen:

 • Vraag je elke keer af of het echt nodig is tijdens de avondklok.
 • Zorg dat je een eigen verklaring bij je hebt waarin je jouw (nood)situatie uitlegt.
 • Zorg dat je een verklaring van jouw BIG-geregistreerde behandelaar bij je hebt. Hierin moet staan dat het vanwege jouw veiligheid en die van je omgeving nodig is om bij oplopende spanningen een wandeling in de buitenlucht te maken.

Donderdag 28 januari 2021

18.05 uur

Op maandag 25 januari 2012 hebben wij leden bijgepraat over de maatregelen rond ‘pgb en corona’. De belangrijkste onderwerpen zijn vaccineren, avondklok en zorgbonus. Hierover zijn ook vragen gesteld.

 • 0.00-3.20: Uitleg programma en poll
 • 3.21-9.25: Aline Molenaar over vaccineren
 • 9.26-16.05: Brigitte Nitsche over vaccineren in pgb-gefinancierde kleinschalige woonvormen
 • 16.06-22.10: Aline Molenaar over de zorgbonus voor pgb zorgverleners
 • 22.11-24.55: Aline Molenaar over de avondklok
 • 24.56-48.34: Vragen en antwoorden over vaccineren, zorgbonus, avondklok, mondkapjes, niet-geleverde zorg en EKC-toeslag.

Je kunt deze opname hieronder terugkijken.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Zoombijeenkomst Pgb en corona – 25 januari 2021

Dinsdag 26 januari 2021

14.20 uur

Het is op dit moment in Nederland onduidelijk wie wanneer wordt gevaccineerd. Dit komt omdat de voorrang voor bepaalde groepen telkens wijzigt en er minder vaccin wordt geleverd dan in eerste instantie toegezegd.

Maandag 25 januari 2021

14.52 uur

Avondklok: welke verklaring moet je zorgverlener bij zich hebben?

De werkgeversverklaring vul je als budgethouder in voor jouw zorgverlener(s) met een arbeidsovereenkomst. Je ondertekent deze en geeft deze aan je zorgverlener(s).

Heb je een overeenkomst met een zzp-er en/of een familie overeenkomst ‘met naasten die niet bij jou wonen’? Dan is alleen een eigen verklaring genoeg. De eigen verklaring moet iedereen die na 21.00 uur op straat is bij zich hebben, dus ook jouw zorgverleners. Deze verklaring vult je zorgverlener zelf in. Wel is het goed in deze verklaring de opdrachtgever, jij dus als budgethouder, te zetten. Je kunt deze verklaring eventueel ook ondertekenen.

Vrijdag 22 januari 2021

13.50 uur

De zorgbonus van 1000 euro netto voor je zorgverleners kun je vanaf 1 maart 2021 aanvragen. Wanneer kan je zorgverlener deze bonus krijgen? En hoe gaat dit in zijn werk? We laten het je volgende week weten.

12.40 uur

Avondklok: mag mijn zorgverlener nog wel komen? Je leest het in ons nieuwsbericht.