Een aantal weken geleden meldde Per Saldo dat er Kamervragen waren gesteld door GroenLinks, CDA, D66, SGP en CU over CZ. Deze zorgverzekeraar had twee voorkeursaanbieders per regio aangewezen om indicaties te mogen stellen. Er werden Kamervragen gesteld, omdat dit bericht deed voorkomen dat verzekerden geen vrije keuze meer hadden in wie hun indicatie mocht stellen.

In de reactie van staatssecretaris Van Rijn op de Kamervragen stelt hij dat “Alle HBO-wijkverpleegkundigen het pgb mogen indiceren, ook bij CZ. CZ heeft er echter voor gekozen om hiervoor enkele organisaties per regio specifiek aan te wijzen als voorkeursaanbieders, waar de cliënt altijd terecht kan.”

Ook andere aanbieders mogelijk

Verderop in de brief schrijft Van Rijn: “Verzekerden kunnen daarnaast ook bij andere aanbieders terecht. Afhankelijk van de polis (budget, natura of restitutie) van verzekerde wordt in dat geval 65% tot 100% van de declaratie voor de indicatiestelling vergoed.” Volgens de staatssecretaris kiest CZ daarmee voor een duidelijk aanspreekpunt voor de pgb-aanvrager en weet deze aanvrager zeker dat hij altijd terecht kan bij de betreffende organisaties. De maatregel van CZ heeft er aan bijgedragen dat er veel minder klachten zijn binnengekomen van pgb-houders over de beschikbaarheid en de deskundigheid van indicerende wijkverpleegkundigen.

Keuzevrijheid

Van Rijn meldt dat CZ altijd keuzevrijheid geeft voor de verzekerde, namelijk in het kiezen van de polis, en later dus ook in het kiezen voor de indicatiesteller. Wanneer een verzekerde niet wil kiezen voor de gecontracteerde organisaties, dan kan hij ook altijd nog voor een eigen indicatiesteller kiezen, maar dan betaalt hij een deel van de kosten zelf.

Wat vindt Per Saldo?

Wij blijven bij ons standpunt, namelijk dat bij de keuze die u maakt voor een wijkverpleegkundige, de kosten van de indicatiestelling niet belemmerend mogen werken. Aan zorgvragers die zorg in natura ontvangen wordt ook geen eigen bijdrage gevraagd, dit moet niet anders zijn voor mensen die een pgb willen. Natuurlijk kan de zorgverzekeraar, in dit geval CZ, de (aanstaande) budgethouder wel adviseren en wijzen op wijkverpleegkundigen waarvan zij vindt dat deze goed en deskundig te werk gaan.