De Wbtr is een algemene wet, onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. Deze regelt de kwaliteit en toezicht bij stichtingen en verenigingen. Het doel is om tegenstrijdige belangen van bestuursleden en toezichthoudende organen te voorkomen en aansprakelijkheid van de leden te regelen.

Wat moet je doen?

Wat de wet betekent voor ouder- en wooninitiatieven hebben we in de wet- en regelgeving van onze Toolkit Wonen gezet. Daar vind je overzichtelijke informatie over maatregelen, de relatie met de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza), wat je moet controleren en links naar een factsheet, stappenplan en een webinar over de Wbtr.

Toolkit Wonen, Wet- en regelgeving

Naar Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)