Nieuwe wet Wbtr vraagt aandacht van ouder- en wooninitiatieven

Ouder- en wooninitiatieven zijn vaak ondergebracht in een stichting, vereniging of soms een coƶperatie. Daarom moeten zij de gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) de komende tijd gaan onderzoeken. Het gaat om een nieuwe wet die officieel vandaag, 1 juli 2021, ingaat. Je hoeft nog niet direct iets te doen. Er is een overgangsperiode van 5 jaar. In die tijd kun je nagaan of jouw bestuursvorm reden is om je statuten aan te passen.

De Wbtr is een algemene wet, onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. Deze regelt de kwaliteit en toezicht bij stichtingen en verenigingen. Het doel is om tegenstrijdige belangen van bestuursleden en toezichthoudende organen te voorkomen en aansprakelijkheid van de leden te regelen.

Wat moet je doen?

Wat de wet betekent voor ouder- en wooninitiatieven hebben we in de wet- en regelgeving van onze Toolkit Wonen gezet. Daar vind je overzichtelijke informatie over maatregelen, de relatie met de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza), wat je moet controleren en links naar een factsheet, stappenplan en een webinar over de Wbtr.